Vòng Bi Mặt Bích Tròn (12)

List product List gallery

LMF6UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 6mm

Lỗ trục: 6mm, Đường kính ngoài: 12mm, Dài: 19mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

LMF6UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 6mm

LMF60UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 60mm

Lỗ trục: 60mm, Đường kính ngoài: 90mm, Dài: 110mm
OEM

470,000 đ/Cái

Hết hàng

LMF60UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 60mm

LMF50UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 50mm

Lỗ trục: 50mm, Đường kính ngoài: 80mm, Dài: 100mm
OEM

350,000 đ/Cái

Hết hàng

LMF50UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 50mm

LMF40UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 40mm

Lỗ trục: 40mm, Đường kính ngoài: 60mm, Dài: 80mm
OEM

102,000 đ/Cái

Hết hàng

LMF40UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 40mm

LMF30UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 30mm

Lỗ trục: 30mm, Đường kính ngoài: 45mm, Dài: 64mm
OEM

70,000 đ/Cái

Hết hàng

LMF30UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 30mm

LMF25UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 25mm

Lỗ trục: 25mm, Đường kính ngoài: 40mm, Dài: 59mm
OEM

60,000 đ/Cái

Hết hàng

LMF25UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 25mm

LMF20UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 20mm

Lỗ trục: 20mm, Đường kính ngoài: 32mm, Dài: 42mm
OEM

64,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

LMF20UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 20mm

LMF16UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 16mm

Lỗ trục: 16mm, Đường kính ngoài: 28mm, Dài: 37mm
OEM

42,000 đ/Cái

Hết hàng

LMF16UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 16mm

LMF13UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 13mm

Lỗ trục: 13mm, Đường kính ngoài: 23mm, Dài: 32mm
OEM

36,000 đ/Cái

Hết hàng

LMF13UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 13mm

LMF12UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 12mm

Lỗ trục: 12mm, Đường kính ngoài: 21mm, Dài: 30mm
OEM

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

LMF12UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 12mm

LMF10UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 10mm

Lỗ trục: 10mm, Đường kính ngoài: 19mm, Dài: 29mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

LMF10UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 10mm

LMF8UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 8mm

Lỗ trục: 8mm, Đường kính ngoài: 15mm, Dài: 24mm
OEM

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

LMF8UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 8mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký