Khối Vòng Bi Trượt (13)

List product List gallery

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 25mm SCS25UU

Đường kính lỗ trục D=25mm, Dài L: 67mm, Rộng W: 76mm, Cao F: 51.5mm
OEM

118,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Bạc Đạn Tuyến Tính 20mm SCS20LUU

Đường kính lỗ trục D=20mm, Dài L: 96mm, Rộng W: 54mm, Cao F: 41mm
OEM

89,000 đ/Cái

Hết hàng

Bạc Đạn Tuyến Tính 16mm SCS16LUU

Đường kính lỗ trục D=16mm, Dài L: 85mm, Rộng W: 50mm, Cao F: 38.5mm
OEM

70,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 12mm SCS12LUU

Đường kính lỗ trục D=12mm, Dài L: 25mm, Rộng W: 30mm, Cao F: 18mm
OEM

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 10mm SCS10LUU

Đường kính lỗ trục D=10mm, Dài L: 25mm, Rộng W: 30mm, Cao F: 18mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 8mm SCS8LUU

Đường kính lỗ trục D=8mm, Dài L: 25mm, Rộng W: 30mm, Cao F: 18mm
OEM

48,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 20mm SCS20UU

Đường kính lỗ trục D=20mm, Dài L: 50mm, Rộng W: 54mm, Cao F: 41mm
OEM

86,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 16mm SCS16UU

Đường kính lỗ trục D=16mm, Dài L: 44mm, Rộng W: 50mm, Cao F: 38.5mm
OEM

53,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 13mm SCS13UU

Đường kính lỗ trục D=13mm, Dài L: 39mm, Rộng W: 44mm, Cao F: 30mm
OEM

44,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 12mm SCS12UU

Đường kính lỗ trục D= 12mm, Dài L: 36mm, Rộng W: 42mm, Cao F: 28mm
OEM

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 10mm SCS10UU

Đường kính lỗ trục D=10mm, Dài L: 35mm, Rộng W: 40mm, Cao F: 26mm
OEM

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 8mm SCS8UU

Đường kính lỗ trục D=8mm, Dài L: 30mm, Rộng W: 34mm, Cao F: 22mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Khối Vòng Bi Trượt Trục 6mm SCS6UU

Đường kính lỗ trục D=6mm, Dài L: 25mm, Rộng W: 30mm, Cao: 18mm
OEM

52,000 đ/Cái

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký