IC, transistor, capacitor, inductor, Linh kiện điện tử, linh kien dien tu, electronic component

  • Phân phối và cung cấp linh kiện điện tử
  • Thiết kế mạch điện tử - Hệ thống nhúng
  • Gia công các loại dây bus và dây cáp
Chat