IC, transistor, capacitor, inductor, Linh kiện điện tử, linh kien dien tu, electronic component

Phone (28)3896.8699 | 0972924961
  • Phân phối và cung cấp linh kiện điện tử
  • Thiết kế mạch điện tử - Hệ thống nhúng
  • Gia công các loại dây bus và dây cáp
Live support