Gối Đỡ Trục (14)

List product List gallery

SK13 Gối Đỡ Trục 13mm

Gối đỡ dọc, D=13MM
OEM

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

SK13 Gối Đỡ Trục 13mm

SHF25 Gối Đỡ Trục 25mm

Đường kính trong lỗ trục D: 25mm
OEM

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

SHF25 Gối Đỡ Trục 25mm

SHF20 Gối Đỡ Trục 20mm

Đường kính trong lỗ trục D: 20mm
OEM

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

SHF20 Gối Đỡ Trục 20mm

SHF12 Gối Đỡ Trục 12mm

Đường kính trong lỗ trục D: 12mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

SHF12 Gối Đỡ Trục 12mm

SHF10 Gối Đỡ Trục 10mm

Đường kính trong lỗ trục D: 10mm
OEM

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

SHF10 Gối Đỡ Trục 10mm

SHF8 Gối Đỡ Trục 8mm

Đường kính trong lỗ trục D: 8mm
OEM

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

SHF8 Gối Đỡ Trục 8mm

SK35 Gối Đỡ Trục 35mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=35MM
OEM

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SK35 Gối Đỡ Trục 35mm

SK30 Gối Đỡ Trục 30mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=30MM
OEM

92,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

SK30 Gối Đỡ Trục 30mm

SK25 Gối Đỡ Trục 25mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=25MM
OEM

72,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

SK25 Gối Đỡ Trục 25mm

SK20 Gối Đỡ Trục 20mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=20MM
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

SK20 Gối Đỡ Trục 20mm

SK16 Gối Đỡ Trục 16mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=16MM
OEM

39,900 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

SK16 Gối Đỡ Trục 16mm

SK10 Gối Đỡ Trục 10mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=10MM
OEM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 156 Cái

SK10 Gối Đỡ Trục 10mm

SK12 Gối Đỡ Trục 12mm

Gối đỡ dọc, D=12MM
OEM

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

SK12 Gối Đỡ Trục 12mm

SK8 Gối Đỡ Trục 8mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=8MM
OEM

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

SK8 Gối Đỡ Trục 8mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký