Vòng Bi Mặt Bích Vuông (9)

List product List gallery

LMK30UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 30mm

Lỗ trục: 30mm, đường kính ngoài: 30mm, Dài: 19mm, mặt bích: 22x22mm
OEM

139,000 đ/Cái

Hết hàng

LMK30UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 30mm

LMK25UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 25mm

Lỗ trục: 25mm, đường kính ngoài: 25mm, Dài: 19mm, mặt bích: 22x22mm
OEM

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

LMK25UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 25mm

LMK20UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 20mm

Lỗ trục: 6mm, đường kính ngoài: 20mm, Dài: 19mm, mặt bích: 22x22mm
OEM

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

LMK20UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 20mm

LMK16UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 16mm

Lỗ trục: 16mm, đường kính ngoài: 12mm, Dài: 19mm, mặt bích: 22x22mm
OEM

69,000 đ/Cái

Hết hàng

LMK16UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 16mm

LMK13UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 13mm

Lỗ trục: 13mm, đường kính ngoài: 13mm, Dài: 19mm, mặt bích: 22x22mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hết hàng

LMK13UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 13mm

LMK12UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 12mm

Lỗ trục: 12mm, đường kính ngoài: 12mm, Dài: 19mm, mặt bích: 22x22mm
OEM

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

LMK12UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 12mm

LMK10UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 10mm

Lỗ trục: 10mm, đường kính ngoài: 12mm, Dài: 19mm, mặt bích: 22x22mm
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

LMK10UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 10mm

LMK8UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 8mm

Lỗ trục: 8mm, đường kính ngoài: 12mm, Dài: 19mm, mặt bích: 22x22mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

LMK8UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 8mm

LMK6UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 6mm

Lỗ trục: 6mm, đường kính ngoài: 12mm, Dài: 19mm, mặt bích: 22x22mm
OEM

33,500 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

LMK6UU Vòng Bi Mặt Vuông Lỗ Trục 6mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký