Gối Đỡ Vòng Bi Dọc (8)

List product List gallery

KP006 Gối Đỡ Vòng Bi 30mm

Đường kính lỗ trục D=30mm, mạ kẽm

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

KP006 Gối Đỡ Vòng Bi 30mm

KP005 Gối Đỡ Vòng Bi 25mm

Đường kính lỗ trục D=25mm, mạ kẽm

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

KP005 Gối Đỡ Vòng Bi 25mm

KP004 Gối Đỡ Vòng Bi 20mm

Đường kính lỗ trục D=20mm, mạ kẽm

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

KP004 Gối Đỡ Vòng Bi 20mm

KP003 Gối Đỡ Vòng Bi 17mm

Đường kính lỗ trục D=17mm, mạ kẽm

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

KP003 Gối Đỡ Vòng Bi 17mm

KP002 Gối Đỡ Vòng Bi 15mm

Đường kính lỗ trục D=15mm, mạ kẽm

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

KP002 Gối Đỡ Vòng Bi 15mm

KP08 Gối Đỡ Vòng Bi 8mm

Đường kính lỗ trục D=8mm, mạ kẽm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

KP08 Gối Đỡ Vòng Bi 8mm

KP001 Gối Đỡ Vòng Bi 12mm

Đường kính lỗ trục D=12mm, mạ kẽm

35,000 đ/Cái

Hết hàng

KP001 Gối Đỡ Vòng Bi 12mm

KP000 Gối Đỡ Vòng Bi 10mm

Đường kính lỗ trục D=10mm, mạ kẽm

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

KP000 Gối Đỡ Vòng Bi 10mm
Chat