Gối Đỡ Vòng Bi Ngang (8)

List product List gallery

KFL006 Gối Đỡ Vòng Bi 30mm

Đường kính lỗ trục D=30mm, mạ kẽm

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

KFL006 Gối Đỡ Vòng Bi 30mm

KFL005 Gối Đỡ Vòng Bi 25mm

Đường kính lỗ trục D=25mm, mạ kẽm

77,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

KFL005 Gối Đỡ Vòng Bi 25mm

KFL004 Gối Đỡ Vòng Bi 20mm

Đường kính lỗ trục D=20mm, mạ kẽm

71,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

KFL004 Gối Đỡ Vòng Bi 20mm

KFL003 Gối Đỡ Vòng Bi 17mm

Đường kính lỗ trục D=17mm, mạ kẽm

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

KFL003 Gối Đỡ Vòng Bi 17mm

KFL002 Gối Đỡ Vòng Bi 15mm

Đường kính lỗ trục D=15mm, mạ kẽm

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

KFL002 Gối Đỡ Vòng Bi 15mm

KFL001 Gối Đỡ Vòng Bi 12mm

Đường kính lỗ trục D=12mm, mạ kẽm

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 55 Cái

KFL001 Gối Đỡ Vòng Bi 12mm

KFL000 Gối Đỡ Vòng Bi 10mm

Đường kính lỗ trục D=10mm, mạ kẽm

45,000 đ/Cái

Hết hàng

KFL000 Gối Đỡ Vòng Bi 10mm

KFL08 Gối Đỡ Vòng Bi 8mm

Đường kính lỗ trục D=8mm, mạ kẽm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 136 Cái

KFL08 Gối Đỡ Vòng Bi 8mm
Chat