Vòi Đùn Máy In 3D (53)

List product List gallery

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.5 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.5mm, mực in:3mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.5 Inox

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.4 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.4mm, mực in:3mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.4 Inox

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.3 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.3mm, mực in: 3mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.3 Inox

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.2 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.2mm, mực in: 3mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.2 Inox

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.8 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.8mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.8 Inox

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.2 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn: 0.5mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.2 Inox

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.5

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.5mm, mực in: 3mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.5

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.3

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.3mm, mực in: 3mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.3

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-1.0

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 1.0mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-1.0

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.8

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.8mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.8

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.4

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.4mm, mực in: 3mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.4

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.2

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.2mm, mực in: 3mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.2

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-1.0

Cao: 13mm, lỗ đùn: 1.0mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-1.0

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.8

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.8mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.8

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.6

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.6mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.6

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.5

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.5mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.5

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.4

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.4mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.4

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.3

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.3mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.3

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.2

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.2mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.2

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.1

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.1mm, mực in: 1.75mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.1

Vòi Đùn E3DV6 1.75-0.8

Đầu phun: 0.8mm, Vật liệu: Đồng, mực in: 1.75mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV6 1.75-0.8

Vòi Đùn E3DV6 1.75-0.4

Đầu phun: 0.4mm, Vật liệu: Đồng, mực in: 1.75mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV6 1.75-0.4

Vòi Đùn E3DV6 1.75-0.2

Đầu phun: 0.2mm, Vật liệu: Đồng, mực in: 1.75mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV6 1.75-0.2

MK10 Bộ Đầu Phun In 3D

Kích thước vòi phun: 0.2 0.3 0.4 0.5mm
OEM

123,000 đ/Bộ

Hết hàng

MK10 Bộ Đầu Phun In 3D

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.4 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.4mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.4 Inox

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.3 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.3mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.3 Inox

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.5 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.2mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.5 Inox

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.8 Inox

Lỗ đùn: 0.8mm, Cao: 13mm, rộng: 9mm, mực in: 1.75mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.8 Inox

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.6 Inox

Lỗ đùn: 0.6mm, Cao: 13mm, rộng: 9mm, mực in: 1.75mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.6 Inox

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.5 Inox

Lỗ đùn: 0.5mm, Cao: 13mm, rộng: 9mm, mực in: 1.75mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.5 Inox

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.4 Inox

Lỗ đùn: 0.4mm, Cao: 13mm, rộng: 9mm, mực in: 1.75mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.4 Inox

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.3 Inox

Lỗ đùn: 0.3mm, Cao: 13mm, rộng: 9mm, mực in: 1.75mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.3 Inox

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.2 Inox

Lỗ đùn: 0.2mm, Cao: 13mm, rộng: 9mm, mực in: 1.75mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D MK10 1.75-0.2 Inox

2IO1 Vòi Đùn 3D

Lỗ đùn: 0.4mm, Dùng cho V6 Hotend
OEM

210,000 đ/Cái

Hết hàng

2IO1 Vòi Đùn 3D

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-1.0 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 1.0mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-1.0 Đồng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.8 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.8mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.8 Đồng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.6 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.6mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.6 Đồng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.4 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.4mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.4 Đồng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.3 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.3mm, mực in: 1.75mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.3 Đồng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.6 Inox

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.6mm, mực in: 1.75mm
OEM

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.6 Inox
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký