Máy Scan 3D (1)

List product List gallery

BIQU Scanner Máy Scan 3D

Thời gian quét (có thể cấu hình): 2-8 phút, Độ chính xác: 0.5mm

2,827,000 đ/Cái

Hết hàng

BIQU Scanner Máy Scan 3D
Chat