Đầu Phun Hot End (15)

List product List gallery

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End E3D V6 12V 40W 0.2mm

Vòi phun: 0.2mm, mực in: 1.75mm
OEM

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End E3D V6 12V 40W 0.2mm

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End CR8 V6 12V 40W 0.3mm

Vòi phun: 0.3mm, mực in: 1.75mm
OEM

109,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End CR8 V6 12V 40W 0.3mm

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End 0.3mm 12V 40W

Vòi phun: 0.3mm, nhựa: 1.75mm, que nhiệt: 12V 40W
OEM

135,000 đ/Bộ

Hàng còn: 8 Bộ

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End 0.3mm 12V 40W

BMG-MK8 Bộ Đùn Kép Cho Máy In 3D

Dùng trong máy in 3D, kích thước: 50x41x33mm
OEM

267,000 đ/Cái

Hết hàng

BMG-MK8 Bộ Đùn Kép Cho Máy In 3D

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End E3D V5 12V 40W

Vòi phun: 1.75, mực in: 1.75mm
OEM

99,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End E3D V5 12V 40W

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End E3D V6 12V 40W

Vòi đùn: 1.75, mực in: 1.75mm
OEM

110,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End E3D V6 12V 40W

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End Makerbot MK9 V6 12V 40W

Vòi đùn: 1.75x0.4mm, mực: 1.75mm
OEM

539,000 đ/Bộ

Hàng còn: 3 Bộ

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End Makerbot MK9 V6 12V 40W

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End MK8 V6 12V 40W

Vòi đùn: 0.4mm, mực: 1.75mm
OEM

499,000 đ/Bộ

Hàng còn: 6 Bộ

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End MK8 V6 12V 40W

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End CR8 V6 12V 40W

Vòi phun: 0.4mm, mực in: 1.75mm
OEM

109,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End CR8 V6 12V 40W

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End GT5 V6 12V 40W

Vòi đùn: 0.4, mực in: 3mm
OEM

3,676,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End GT5 V6 12V 40W

Bộ Đầu Phun Titan 3D Hot End E3D V6 12V 40W

Vòi phun: 0.3mm, nhựa: 1.75mm
OEM

649,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Đầu Phun Titan 3D Hot End E3D V6 12V 40W

Bộ Đầu Phun Kép In 3D Hot End V6 12V 40W

Que nhiệt: 12V 40W, Nguồn quạt: 12V
OEM

299,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Đầu Phun Kép In 3D Hot End V6 12V 40W

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End B3 Bowden V6 12V 40W

Vòi phun: 1.75, nhựa: 1.75mm
OEM

190,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End B3 Bowden V6 12V 40W

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End 0.2mm 12V 40W

Vòi phun: 0.2mm, nhựa: 1.75mm, que nhiệt: 12V 40W
OEM

135,000 đ/Bộ

Hàng còn: 9 Bộ

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End 0.2mm 12V 40W

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End 0.4mm 12V 40W

Vòi phun: 0.4mm, nhựa: 1.75mm, que nhiệt: 12V 40W
OEM

299,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Đầu Phun In 3D Hot End 0.4mm 12V 40W
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký