Cảm Biến Máy In 3D (4)

List product List gallery

Cảm Biến Dò Dây Mực In 3D

Dò dây mực in 3D bị hết

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Cảm Biến Dò Dây Mực In 3D

Dây Cảm Biến Nhiệt In 3D NTC 100K

Điện trở nhiệt 25°C: 100K, nhiệt độ -40~300°C, công suất: 45mW, dài 1m

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Dây Cảm Biến Nhiệt In 3D NTC 100K

Cảm Biến Quang Chữ U In 3D

Kích thước: 35x11mm, Nguồn: 2.7-5VDC

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Quang Chữ U In 3D

BLTouch Cảm Biến Cân Bằng Bàn In 3D

Nguồn: 5V, Dòng: 15mA, Dây dài: 150mm

987,000 đ/Cái

Hết hàng

BLTouch Cảm Biến Cân Bằng Bàn In 3D
Chat