Họng Vòi Đùn (11)

List product List gallery
Họng Vòi Đùn

E3DV6 Họng Vòi Đùn 4.1mm

Lõi trong 4.1mm, dài: 26mm
OEM

9,000 đ/Cái

Hết hàng

E3DV6 Họng Vòi Đùn 4.1mm

E3DV6 Họng Vòi Đùn 3mm Teflon

Lõi trong 3mm, dài: 26mm
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

 E3DV6 Họng Vòi Đùn 3mm Teflon

E3DV6 Họng Vòi Đùn 1.75mm Teflon

Lõi trong 1.75mm, dài: 26mm
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

E3DV6 Họng Vòi Đùn 1.75mm Teflon

E3DV6 Họng Vòi Đùn 3mm

Lõi trong 3mm, dài: 26mm
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

E3DV6 Họng Vòi Đùn 3mm

E3DV6 Họng Vòi Đùn 1.75mm

Lõi trong 1.75mm, dài: 26mm
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

E3DV6 Họng Vòi Đùn 1.75mm

M6x26 Họng Vòi Đùn MK8 Lỗ 4.1mm Inox

Đường kính ngoài: 6mm, lỗ trong: 4.1mm, Dài: 26mm
OEM

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

M6x26 Họng Vòi Đùn MK8 Lỗ 4.1mm Inox

M6x26 Họng Vòi Đùn MK8 Lỗ 2mm Inox

Đường kính ngoài: 6mm, lỗ trong: 2mm, Dài: 26mm
OEM

10,000 đ/Cái

Hết hàng

M6x26 Họng Vòi Đùn MK8 Lỗ 2mm Inox

M6x50 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

Đường kính: 6mm, Dài: 50mm, lỗ trong: 2mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

M6x50 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

M6x40 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

Đường kính: 6mm, Dài: 40mm, lỗ trong: 2mm
OEM

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

M6x40 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

M6x30-V2 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

Đường kính: 6mm, Dài: 30mm, lỗ trong: 2mm
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

M6x30-V2 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

M6x30 Họng Vòi Đùn MK8 Inox

Đường kính: 6mm, Dài: 30mm, lỗ trong: 2mm
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

M6x30 Họng Vòi Đùn MK8 Inox
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký