Đầu Đùn Mực In 3D (3)

List product List gallery

Đầu Đùn Mực In 3D MK8 1.75 3mm V1

Dây 1.75/3mm, ống nối teflon: 2x4mm, vật liệu: nhôm

93,000 đ/Bộ

Hết hàng

Đầu Đùn Mực In 3D MK8 1.75 3mm V1

Đầu Đùn Mực In 3D MK8 1.75 3mm V2

Dây 1.75/3mm, ống nối teflon: 2x4mm, vật liệu: nhôm

65,000 đ/Bộ

Hàng còn: 2 Bộ

Đầu Đùn Mực In 3D MK8 1.75 3mm V2

Đầu Đùn Mực In 3D Reprap Bulldog 1.75 3mm

Dùng cho vòi đùn: 1.75/3mm, tương thích J-head MK8

190,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Đùn Mực In 3D Reprap Bulldog 1.75 3mm
Chat