Công Tắc Bàn Đạp Chân (11)

List product List gallery

EKW-5A-B Bàn Đạp Chân Nhựa

Nguồn: 380VAC 220VDC, dòng điện: 5A, size: 117x66x46mm, chất liệu: nhựa

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EKW-5A-B Bàn Đạp Chân Nhựa

FS-1 Bàn Đạp Chân Dây Nối 15cm

Nguồn: 380V, dòng điện: 10A, size: 100x61x35mm, chất liệu: nhựa

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

FS-1 Bàn Đạp Chân Dây Nối 15cm

TFS-201 Bàn Đạp Chân Dây Nối 200cm

Nguồn: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x80x33mm, chất liệu: nhựa

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

TFS-201 Bàn Đạp Chân Dây Nối 200cm

TFS-201 Bàn Đạp Chân Dây Nối 10cm

Nguồn: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x80x33mm, chất liệu: nhựa

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

TFS-201 Bàn Đạp Chân Dây Nối 10cm

EKW-5A-B Bàn Đạp Chân Màu Đen

Nguồn: 220V, dòng điện: 15A, size: 117x66x46mm, chất liệu: kim loại

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

EKW-5A-B Bàn Đạp Chân Màu Đen

EKW-5A-B Bàn Đạp Chân Màu Trắng

Nguồn: 220V, dòng điện: 15A, size: 117x66x46mm, chất liệu: kim loại

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EKW-5A-B Bàn Đạp Chân Màu Trắng

LTH-1/6 Công Tắc Bàn Đạp Chân Màu Xám

Nguồn: 380VAC, dòng điện: 15A

199,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

LTH-1/6 Công Tắc Bàn Đạp Chân Màu Xám

LTH-1/6 Công Tắc Bàn Đạp Chân Màu Vàng

Nguồn: 380VAC, dòng điện: 15A

199,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

LTH-1/6 Công Tắc Bàn Đạp Chân Màu Vàng

LT4 Công Tắc Bàn Đạp Chân Màu Xám

Nguồn: 380VAC, dòng điện: 15A

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

LT4 Công Tắc Bàn Đạp Chân Màu Xám

LT4 Công Tắc Bàn Đạp Chân Màu Vàng

Nguồn: 380VAC, dòng điện: 15A

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

LT4 Công Tắc Bàn Đạp Chân Màu Vàng

LT3 Công Tắc Bàn Đạp Chân

Nguồn: 330VAC, dòng điện: 15A

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

LT3 Công Tắc Bàn Đạp Chân
Chat