Công Tắc Xoay (9)

List product List gallery

LAY37-20X3 Công Tắc Giữ Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC 10A

Điện áp: 660V, dòng: 10A, size: 75x35mm

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

LAY37-20X3 Công Tắc Giữ Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC 10A

LAY37-20X3 Công Tắc Giữ Xoay 3 Vị Trí 2NO 10A

Điện áp: 660V, dòng: 10A, size: 75x35mm

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 60 Cái

LAY37-20X3 Công Tắc Giữ Xoay 3 Vị Trí 2NO 10A

XB2-BD22 Công Tắc Giữ Xoay 1 Vị Trí 1NC

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 67x40mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

XB2-BD22 Công Tắc Giữ Xoay 1 Vị Trí 1NC

XB2-BD25 Công Tắc Giữ Xoay 1 Vị Trí 1NO 1NC

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 67x40mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 60 Cái

XB2-BD25 Công Tắc Giữ Xoay 1 Vị Trí 1NO 1NC

XB2-BD21 Công Tắc Giữ Xoay 1 Vị Trí 1NO

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 67x40mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 60 Cái

XB2-BD21 Công Tắc Giữ Xoay 1 Vị Trí 1NO

LA38-20X3 Công Tắc Giữ Xoay 3 Vị Trí 2NO

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 57 Cái

LA38-20X3 Công Tắc Giữ Xoay 3 Vị Trí 2NO

LA38-20X33 Công Tắc Nhả Xoay 3 Vị Trí 2NO

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

LA38-20X33 Công Tắc Nhả Xoay 3 Vị Trí 2NO

LA38-11X2 Công Tắc Giữ Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

LA38-11X2 Công Tắc Giữ Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC

LA38-11X2 Công Tắc Nhả Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11X2 Công Tắc Nhả Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC
Chat