Công Tắc Xoay (4)

List product List gallery

LA38-20X3 Công Tắc Giữ Xoay 3 Vị Trí 2NO

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

26,000 đ/Cái

Hết hàng

LA38-20X3 Công Tắc Giữ Xoay 3 Vị Trí 2NO

LA38-20X3 Công Tắc Nhả Xoay 3 Vị Trí 2NO

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

17,000 đ/Cái

Hết hàng

LA38-20X3 Công Tắc Nhả Xoay 3 Vị Trí 2NO

LA38-11X2 Công Tắc Giữ Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

25,000 đ/Cái

Hết hàng

LA38-11X2 Công Tắc Giữ Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC

LA38-11X2 Công Tắc Nhả Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

17,000 đ/Cái

Hết hàng

LA38-11X2 Công Tắc Nhả Xoay 2 Vị Trí 1NO 1NC
Chat