Hộp Nút Điều Khiển (9)

List product List gallery

Nắp Hộp Nút Điều Khiển 30mm

Dùng cho hộp nút điều khiển 30mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Nắp Hộp Nút Điều Khiển 30mm

Nắp Hộp Nút Điều Khiển 16mm

Dùng cho hộp nút điều khiển 16mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Nắp Hộp Nút Điều Khiển 16mm

Nắp Hộp Nút Điều Khiển 22mm

Dùng cho hộp nút điều khiển 22mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Nắp Hộp Nút Điều Khiển 22mm

BX6-22 Hộp 6 Nút Điều Khiển 22mm

Kích thước: 210x65x72.5mm, IP65

53,000 đ/Cái

Hết hàng

BX6-22 Hộp 6 Nút Điều Khiển 22mm

BX5-22 Hộp 5 Nút Điều Khiển 22mm

Kích thước: 210x65x72.5mm, IP65

44,000 đ/Cái

Hết hàng

BX5-22 Hộp 5 Nút Điều Khiển 22mm

BX4-22 Hộp 4 Nút Điều Khiển 22mm

Kích thước: 190x65x70mm, IP65

37,000 đ/Cái

Hết hàng

BX4-22 Hộp 4 Nút Điều Khiển 22mm

BX3-22 Hộp 3 Nút Điều Khiển 22mm

Kích thước: 150x65x72mm, IP65

28,000 đ/Cái

Hết hàng

BX3-22 Hộp 3 Nút Điều Khiển 22mm

BX2-22 Hộp 2 Nút Điều Khiển 22mm

Kích thước: 110x71x65mm, IP65

19,000 đ/Cái

Hết hàng

BX2-22 Hộp 2 Nút Điều Khiển 22mm

BX1-22 Hộp 1 Nút Điều Khiển 22mm

Kích thước: 72x78x65mm, IP65

10,000 đ/Cái

Hết hàng

BX1-22 Hộp 1 Nút Điều Khiển 22mm
Chat