Nút Nhấn Công Nghiệp (53)

List product List gallery

XB2-BA45 Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 22mm 10A 1NO 1NC

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 40x30x53mm
OEM

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

XB2-BA45 Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 22mm 10A 1NO 1NC

XB2-BA35 Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 22mm 10A 1NO 1NC

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 40x30x53mm
OEM

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

XB2-BA35 Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 22mm 10A 1NO 1NC

XB2-BA51 Nút Nhấn Nhả Màu Vàng 22mm 10A 1NO

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 40x30x53mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

XB2-BA51 Nút Nhấn Nhả Màu Vàng 22mm 10A 1NO

XB2-BA31 Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 22mm 10A 1NO

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 40x30x53mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

XB2-BA31 Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 22mm 10A 1NO

XB2-BA42 Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 22mm 10A 1NC

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 40x30x53mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

XB2-BA42 Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 22mm 10A 1NC

LA19-11J Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 30mm 5A

Điện áp: 380V, dòng điện: 5A, size: 28x26x69mm
OEM

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

LA19-11J Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 30mm 5A

LA19-11J Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 30mm 5A

Điện áp: 380V, dòng điện: 5A, size: 28x26x59mm
OEM

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

LA19-11J Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 30mm 5A

LA19-11D Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 30mm 5A

Điện áp: 380V, dòng điện: 5A, size: 28x26x59mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LA19-11D Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 30mm 5A

LA19-11D Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 30mm 5A

Điện áp: 380V, dòng điện: 5A, size: 28x26x59mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LA19-11D Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 30mm 5A

KH-201 Hộp Nút Nhấn 380VAC 15A

250VAC, 380VAC 15A
OEM

30,000 đ/Cái

Hết hàng

KH-201 Hộp Nút Nhấn 380VAC 15A

KH-305 Hộp Nút Nhấn 380VAC 20A

250VAC 30A; 380VAC 20A
OEM

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

KH-305 Hộp Nút Nhấn 380VAC 20A

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Xanh Lá 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Xanh Lá 440V 10A

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Xanh Dương 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Xanh Dương 440V 10A

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Đỏ 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Đỏ 440V 10A

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Vàng 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Vàng 440V 10A

KAO-5H Hộp Nút Nhấn Chống Nước 380VAC 10A

220VAC, 380VAC; 10A
OEM

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

KAO-5H Hộp Nút Nhấn Chống Nước 380VAC 10A

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 440V 10A

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Dương 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Dương 440V 10A

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 440V 10A

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Vàng 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Vàng 440V 10A

LC3-5 Nút Nhấn 380VAC 5A

Điện áp: 220V, 380V. Dòng 5A
OEM

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

LC3-5 Nút Nhấn 380VAC 5A

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Lá 220V

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Lá 220V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Dương 220V

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Dương 220V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Đỏ 220V

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Đỏ 220V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Vàng 220V

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Vàng 220V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Vàng 24V

Điện áp: 24VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Vàng 24V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Đỏ 24V

Điện áp: 24VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Đỏ 24V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Dương 24V

Điện áp: 24VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Dương 24V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Lá 24V

Điện áp: 24VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Lá 24V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Vàng 12V

Điện áp: 12VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Vàng 12V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Dương 12V

Điện áp: 12VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Dương 12V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Lá 12V

Điện áp: 12VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Lá 12V

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Đỏ 12V

Điện áp: 12VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Đỏ 12V

LC3-10 Nút Nhấn 380VAC 10A

Điện áp: 220V, 380V. Dòng 10A
OEM

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LC3-10 Nút Nhấn 380VAC 10A

TPB-3 Hộp Nút Nhấn 250VAC 3A

Điện áp: 250V, dòng điện: 3A, 3 nút nhấn nhả
OEM

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

TPB-3 Hộp Nút Nhấn 250VAC 3A

TPB-2 Hộp Nút Nhấn 250VAC 3A

Điện áp: 250V, dòng điện: 3A, 2 nút nhấn nhả
OEM

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

TPB-2 Hộp Nút Nhấn 250VAC 3A

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Trắng

Kích thước: 82x33x29mm, 10A 440V
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Trắng

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Xanh Dương

Kích thước: 82x33x29mm, 10A 440V
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Xanh Dương

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Xanh Lá

Kích thước: 82x33x29mm, 10A 440V
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Xanh Lá

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Vàng

Kích thước: 82x33x29mm, 10A 440V
OEM

51,000 đ/Cái

Hết hàng

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Vàng
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký