Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Công Tắc Hành Trình (17)

List product List gallery

LXW5-11G1 Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 380VAC 250VAC 10A

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 131 Cái

LXW5-11G1 Công Tắc Hành Trình

LXW5-11G2 Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 107 Cái

LXW5-11G2 Công Tắc Hành Trình

KW8-XILIE Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

Công tắt hành trình, 250VAC-6A, 125VAC-15A, 250VDC-0.3A, 125VDC-0.6A

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 164 Cái

KW8-XILIE Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

PBS-05 Nút Nhấn Cửa Tủ Lạnh

250V 3A, 2 Chân, Màu Đen Trắng

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 915 Cái

PBS-05 Nút Nhấn Cửa Tủ Lạnh

KW12-071 Công Tắc Hành Trình 125VAC 2A

Công tắt hành trình, 125VAC-2A, 3Pins

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 421 Cái

KW12-071 Công Tắc Hành Trình 125VAC 2A

V-152-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A

Công tắt hành trình, 250VAC-15A, 125/250VAC

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 409 Cái

V-152-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A

V-155-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 0.6A

Công tắt hành trình, 250VAC 0.6A, 125VAC-15A, 125VDC- 0.3A

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 344 Cái

V-155-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 0.6A

V-15-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

Công tắt hành trình, 250VAC-6A, 125VAC-15A, 250VDC-0.3A, 125VDC-0.6A

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 240 Cái

V-15-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

V-153-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A

Công tắt hành trình, 250VAC-15A

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

V-153-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A

V-156-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

Công tắt hành trình, 250VAC-6A, 125VAC-15A, 250VDC-0.3A, 125VDC-0.6A

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 516 Cái

V-156-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

KW10-NW Công Tắc Hành Trình 220VA 1A

Công tắt hành trình, 220VA-1A

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 431 Cái

KW10-NW Công Tắc Hành Trình 220VA 1A

KW12-N Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

Công tắt hành trình, 250VAC-5A

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 962 Cái

KW12-N Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

KW12-B Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

Công tắt hành trình, 250VAC-5A, Size 20x6.5mm

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 409 Cái

KW12-B Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

KW11-3Z-2 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

Công tắt hành trình, 250VAC-5A

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 348 Cái

KW11-3Z-2 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

KW10-S Công Tắc Hành Trình 125V 1A

Công tắt hành trình, 125V-1A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

KW10-S Công Tắc Hành Trình 125V 1A

KW10-RA Công Tắc Hành Trình 125V 1A

Công tắt hành trình, 125V-1A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

KW10-RA Công Tắc Hành Trình 125V 1A

KW10-N Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A

Công tắt hành trình, 125VAC-1A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 813 Cái

KW10-N Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A
Live support