Công Tắc Hành Trình (51)

List product List gallery
Công tắc hành trình là thiết bị cảm biến tiệm cận gồm một cần truyền động vật lý kết nối với tiếp điểm và ngõ ra. Khi một vật tiếp xúc với cần truyển động, thiết bị kích hoạt tiếp điểm để thực hiện kết nối hoặc ngắt mạch điện.Công tắc hành trình c... Xem thêm

Công tắc hành trình là thiết bị cảm biến tiệm cận gồm một cần truyền động vật lý kết nối với tiếp điểm và ngõ ra. Khi một vật tiếp xúc với cần truyển động, thiết bị kích hoạt tiếp điểm để thực hiện kết nối hoặc ngắt mạch điện.
Công tắc hành trình có ba phần chính:

  • Đầu truyền động - là một phần của công tắc tiếp xúc với vật tác động. Một số công tắc hành trình có đầu truyền động tuyến tính, xoay hoặc chuyển động vuông góc để mở hoặc đóng tiếp điểm điện.
  • Thân công tắc – là bộ phận chứa cơ cấu tiếp điểm điện, tiếp điểm sẽ mở hoặc đóng mạch điện khi cần truyền động bị tác động.
  • Điện cực - là bộ phận chứa tiếp điểm và ốc vặn để nối dây.

Loại cần truyền động:
Công tắc hành trình có nhiều loại cần truyền động. Loại cần truyền động được xác đinh bởi vị trí gắn, lực và vật tác động.

  • Cần xoay - có cần lẫy, một con xoay ở cuối cần, nó sẽ tác động tiếp điểm trong công tắc.
  • Pít tông - sử dụng trong các máy có chuyển động ngắn mà không thể dùng cần lẫy.
  • Lò xo – cần độ truyền động dài bằng lò xo có thể được uốn cong theo nhiều hướng. Loại này được sử dụng nhiều để đếm sản phẩm khi nó đi qua công tắc hành trình.
  • Lẫy chữ V(Forked) – được sử dụng để duy trì tiếp điểm, bao gồm 2 cần lẫy con lăn. Một con lăn sẽ di chuyển công tắc và khi cái thứ 2 được di chuyển tới hướng đối diện nó sẽ reset công tắc.
Thu gọn

SS-5 Công Tắc Hành Trình 250VAC 3A

125V 5A, 250V 3A

7,300 đ/Cái

Hết hàng

SS-5 Công Tắc Hành Trình 250VAC 3A

SS-5GL13 Công Tắc Hành Trình 250VAC 3A

125V 5A, 250V 3A

10,000 đ/Cái

Hết hàng

SS-5GL13 Công Tắc Hành Trình 250VAC 3A

SS-5GL Công Tắc Hành Trình 250VAC 3A

125V 5A, 250V 3A

8,000 đ/Cái

Hết hàng

SS-5GL Công Tắc Hành Trình 250VAC 3A

SS-5GL2 Công Tắc Hành Trình 250VAC 3A

125V 5A, 250V 3A

10,000 đ/Cái

Hết hàng

SS-5GL2 Công Tắc Hành Trình 250VAC 3A

ME-9101 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

2NO-2NC, 115VDC 0.4A, 250VAC 5A

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

ME-9101 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

ME-8112 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

2NO-2NC, 115VDC 0.4A, 250VAC 5A

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

ME-8112 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

ME-8108 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

2NO-2NC, 115VDC 0.4A, 250VAC 5A

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

ME-8108 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

ME-8107 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

2NO-2NC, 115VDC 0.4A, 250VAC 5A

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

ME-8107 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

LXW5-1124 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 220VDC

21,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-1124 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

LXW5-1178 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 220VDC

21,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-1178 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

LXW5-112277 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 220VDC

21,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-112277 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

AZ-7312 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7312 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7311 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7311 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7310 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7310 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7166 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

47,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7166 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7144 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

39,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7144 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7141 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

39,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7141 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7140 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

39,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7140 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7124 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

39,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7124 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7121 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

39,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7121 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7120 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

39,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7120 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7110 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7110 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

AZ-7100 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A

1NO-1NC, 380VAC 10A

39,000 đ/Cái

Hết hàng

AZ-7100 Công Tắc Hành trình 380VAC 10A
V-154-1C25 Công Tắc Hành Trình Omron 250VAC 6A
V-151-1C25 Công Tắc Hành Trình Omron 250VAC 6A

LXW5-11Q2 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 220VDC

21,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11Q2 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

LXW5-11Z Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11Z Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

LXW5-11Q1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 220VDC

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

LXW5-11Q1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

LXW5-11N2 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11N2 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

LXW5-11N1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11N1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

LXW5-11D1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11D1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

LXW5-11G3 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11G3 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

LXW5-11M Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

380VAC 210VDC 10A

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LXW5-11M Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

D2FC-F-7N Công Tắc Chuột Máy Tính

Điện áp: 5VDC 100mA

11,000 đ/Cái

Hết hàng

D2FC-F-7N Công Tắc Chuột Máy Tính

LXW5-11G1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

380VAC 250VAC 10A

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 84 Cái

LXW5-11G1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

LXW5-11G2 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 86 Cái

LXW5-11G2 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

KW8-XILIE Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

250VAC-6A, 125VAC-15A, 250VDC-0.3A, 125VDC-0.6A

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 308 Cái

KW8-XILIE Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

PBS-05 Nút Nhấn Cửa Tủ Lạnh

250V 3A, 2 Chân, Màu Đen Trắng

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 645 Cái

PBS-05 Nút Nhấn Cửa Tủ Lạnh

KW12-071 Công Tắc Hành Trình 125VAC 2A

125VAC-2A, 3Pins

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 4125 Cái

KW12-071 Công Tắc Hành Trình 125VAC 2A

V-152-1C25 Công Tắc Hành Trình Omron 250VAC 15A Cần Lẫy

1NO,1NC, 250VAC 15A

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

V-152-1C25 Công Tắc Hành Trình Omron 250VAC 15A Cần Lẫy
Chat