Công Tắc Hành Trình (17)

List product List gallery

LXW5-11G1 Công Tắc Hành Trình

380VAC 250VAC 10A

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 91 Cái

LXW5-11G1 Công Tắc Hành Trình

LXW5-11G2 Công Tắc Hành Trình

10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

LXW5-11G2 Công Tắc Hành Trình

KW8-XILIE Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

250VAC-6A, 125VAC-15A, 250VDC-0.3A, 125VDC-0.6A

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 157 Cái

KW8-XILIE Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

PBS-05 Nút Nhấn Cửa Tủ Lạnh

250V 3A, 2 Chân, Màu Đen Trắng

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 811 Cái

PBS-05 Nút Nhấn Cửa Tủ Lạnh

KW12-071 Công Tắc Hành Trình 125VAC 2A

125VAC-2A, 3Pins

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 337 Cái

KW12-071 Công Tắc Hành Trình 125VAC 2A

V-152-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A Cần Lẫy

1NO,1NC (SPDT), 250VAC-15A, 125/250VAC

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 260 Cái

V-152-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A Cần Lẫy

V-155-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A Con Lăn

250VAC 0.6A, 125VAC-15A, 125VDC- 0.3A, 1NO,1NC (SPDT)

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 312 Cái

V-155-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A Con Lăn

V-15-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

250VAC-6A, 125VAC-15A, 250VDC-0.3A, 125VDC-0.6A

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 237 Cái

V-15-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

V-153-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A

250VAC-15A

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 336 Cái

V-153-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 15A

V-156-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

250VAC-6A, 125VAC-15A, 250VDC-0.3A, 125VDC-0.6A

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 417 Cái

V-156-1C25 Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

KW10-NW Công Tắc Hành Trình 220VA 1A

220VA 1A

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 407 Cái

KW10-NW Công Tắc Hành Trình 220VA 1A

KW12-N Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

250VAC 5A

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 918 Cái

KW12-N Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

KW12-B Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

250VAC-5A, Size 20x6.5mm

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 389 Cái

KW12-B Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

KW11-3Z-2 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

250VAC-5A, size: 19.5x10.6 mm

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 281 Cái

KW11-3Z-2 Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

KW10-S Công Tắc Hành Trình 125V 1A

125V 1A, Size: 12x6mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

KW10-S Công Tắc Hành Trình 125V 1A

KW10-RA Công Tắc Hành Trình 125V 1A

125V-1A, Size: 11x6.5mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

KW10-RA Công Tắc Hành Trình 125V 1A

KW10-N Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A

125VAC 1A, Size: 12x6.5mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 755 Cái

KW10-N Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A
Chat