Nút Dừng Khẩn Cấp (4)

List product List gallery

Nút Dừng Khẩn Cấp

LAY37-11ZS Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp 1NO 1NC 25mm

Điện áp: 660V, dòng điện: 10A, đường kính nắp: 25mm
OEM

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LAY37-11ZS Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp 1NO 1NC 25mm

LAY37-11ZS Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp 1NO 1NC 30mm

Điện áp: 660V, dòng điện: 10A, đường kính nắp: 30mm
OEM

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

LAY37-11ZS Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp 1NO 1NC 30mm

LA38-11ZS Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp 1NO 1NC

Kích thước: 36x28x77mm, 10A 440V
OEM

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

LA38-11ZS Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp 1NO 1NC

LAY37-11ZS Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp 1NO 1NC 22mm

Điện áp: 660V, dòng điện: 10A, đường kính nắp: 22mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

LAY37-11ZS Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp 1NO 1NC 22mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký