Phone

(28)3896.8699-0972924961

LED Thanh, LED Bar (10)

List product List gallery

LED Vàng 6 Thanh Hiển Thị Mức Pin

Vàng, 2~3.5VDC, 8Pin

16,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Vàng 6 Thanh Hiển Thị Mức Pin

LED 6 Thanh Xanh Dương

Xanh dương, 2~3.5VDC, 8Pin

17,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 6 Thanh Xanh Dương

LED 6 Thanh Xanh Lá

Xanh lá, 2~3.5VDC, 8Pin

16,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 6 Thanh Xanh Lá

LED 6 Thanh Đỏ

Đỏ, 2~3.5VDC, 8Pin

14,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 6 Thanh Đỏ

LED 10 Thanh Xanh Dương

Xanh dương, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Xanh Dương

LED 10 Thanh Xanh Lá

Xanh lá, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Xanh Lá

LED 10 Thanh Vàng

Vàng, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Vàng

LED 10 Thanh Đỏ

Đỏ, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Đỏ

LED 10 Thanh 4 Màu V1

LED 10 đoạn 4 màu, ~-3.5VDC, 20Pin

18,000 đ/Cái

Còn: 92 Cái

LED 10 Thanh 4 Màu V1

LED 10 Thanh 4 Màu V2

LED 10 đoạn 4 màu, 2~3.5VDC, 20Pin

19,000 đ/Cái

Còn: 77 Cái

LED 10 Thanh 4 Màu V2
Thegioiic live support