Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Tấm LED 5730 Trắng Ấm 3W 32MM
Nguồn: 9-9.6VDC, dùng LED driver 3x1W, đường kính: 32mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái

LED Thanh, LED Bar (10)

List product List gallery

LED Vàng 6 Thanh Hiển Thị Mức Pin

Vàng, 2~3.5VDC, 8Pin

16,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Vàng 6 Thanh Hiển Thị Mức Pin

LED 6 Thanh Xanh Dương

Xanh dương, 2~3.5VDC, 8Pin

17,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 6 Thanh Xanh Dương

LED 6 Thanh Xanh Lá

Xanh lá, 2~3.5VDC, 8Pin

16,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 6 Thanh Xanh Lá

LED 6 Thanh Đỏ

Đỏ, 2~3.5VDC, 8Pin

14,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 6 Thanh Đỏ

LED 10 Thanh Xanh Dương

Xanh dương, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Xanh Dương

LED 10 Thanh Xanh Lá

Xanh lá, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Xanh Lá

LED 10 Thanh Vàng

Vàng, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Vàng

LED 10 Thanh Đỏ

Đỏ, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Đỏ

LED 10 Thanh 4 Màu V1

LED 10 đoạn 4 màu, ~-3.5VDC, 20Pin

18,000 đ/Cái

Còn: 92 Cái

LED 10 Thanh 4 Màu V1

LED 10 Thanh 4 Màu V2

LED 10 đoạn 4 màu, 2~3.5VDC, 20Pin

19,000 đ/Cái

Còn: 97 Cái

LED 10 Thanh 4 Màu V2
Thegioiic live support