Phone

(28)3896.8699-0972924961

LED Ma Trận (12)

List product List gallery

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung

Đường kính led: 1.9mm, dương chung, size: 20x20mm

23,500 đ/Cái

Hết hàng

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung

SZ-21257 Led Matrix 5x7

Đỏ, 3mm Dot, 1.2 inch 5x7 Square Dot Matrix LED

16,500 đ/Cái

Hết hàng

SZ-21257 Led Matrix 5x7

SZ421257KF Led Matrix 5x7

Đỏ, 3mm Dot, 1.2 inch 5x7 Square Dot Matrix LED

18,000 đ/Cái

Còn: 98 Cái

SZ421257KF Led Matrix 5x7

RED-LDM-1357 Led Matrix 5x7

Đỏ, 3mm Dot, 5x7 Square Dot Matrix LED

24,000 đ/Cái

Hết hàng

RED-LDM-1357 Led Matrix 5x7

RED-LDM-13117 Led Ma Trận 7x11

Đỏ, 3mm Dot, 7x11 Square Dot Matrix LED

35,000 đ/Cái

Còn: 70 Cái

RED-LDM-13117 Led Ma Trận 7x11

1588BS

Đỏ, 3.7mm dot size, 8x8, 33.25x33.25mm, Common anode, water-clear LED

14,500 đ/Cái

Hết hàng

1588BS

1588AS

Đỏ, 3.7mm dot size, 8x8, 33.25x33.25mm, Common Cathode, water-clear LED

14,500 đ/Cái

Hết hàng

1588AS

1088AS

Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Cathode, water-clear LED

16,000 đ/Cái

Còn: 144 Cái

1088AS

1088BS

Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED

13,500 đ/Cái

Còn: 315 Cái

1088BS

RG-1088BS

Đỏ+xanh, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED

25,000 đ/Cái

Còn: 99 Cái

RG-1088BS

SZ412388N

Đỏ, LED Matrix, size: 60 x 60MM, 5mm Dot, Common Anode

24,000 đ/Cái

Hết hàng

SZ412388N

M2388BRGB LED Ma Trận 8x8 RGB

Full color LED Matrix, size: 60 x 60MM, 5mm Dot, Common Anode

89,000 đ/Cái

Còn: 28 Cái

M2388BRGB LED Ma Trận 8x8 RGB
Thegioiic live support