LED Ma Trận (12)

List product List gallery

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 1.9mm

Đường kính led: 1.9mm, dương chung, size: 20x20mm

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 1.9mm

Led Matrix 5x7 Đỏ Dương Chung 3.0mm SZ-21257

Đỏ, 3mm dot size, 5x7, 39x23mm, water-clear LED

16,500 đ/Cái

Hết hàng

Led Matrix 5x7 Đỏ Dương Chung 3.0mm SZ-21257

Led Matrix 5x7 Đỏ Dương Chung 3.0mm SZ421257KF

Đỏ, 3mm dot size, 5x7, 39x23mm, water-clear LED

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

Led Matrix 5x7 Đỏ Dương Chung 3.0mm SZ421257KF

Led Matrix 5x7 Đỏ Dương Chung 3.0mm LDM-1357

Đỏ, 3mm dot size, 5x7, 25x20mm, water-clear LED

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Led Matrix 5x7 Đỏ Dương Chung 3.0mm LDM-1357

LED Matrix 7x11 Đỏ Chung 3.0mm LDM13117

Đỏ, 3mm dot size, 7x11, 45x28.5mm, water-clear LED

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 67 Cái

LED Matrix 7x11 Đỏ Chung 3.0mm LDM13117

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 3.7mm 1588BS

Đỏ, 3.7mm dot size, 8x8, 33x33mm, water-clear LED

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 3.7mm 1588BS

Led Matrix 8x8 Đỏ Âm Chung 3.7mm 1588AS

Đỏ, 3.7mm dot size, 8x8, 33x33mm, water-clear LED

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 155 Cái

Led Matrix 8x8 Đỏ Âm Chung 3.7mm 1588AS

Led Matrix 8x8 Đỏ Âm Chung 3.0mm 1088AS

Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, water-clear LED

13,500 đ/Cái

Hàng còn: 83 Cái

Led Matrix 8x8 Đỏ Âm Chung 3.0mm 1088AS

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 3.0mm 1088BS

Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, water-clear LED

13,500 đ/Cái

Hàng còn: 114 Cái

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 3.0mm 1088BS

Led Matrix 8x8 Đỏ Xanh Lá Dương Chung 3.0mm RG-1088BS

Đỏ xanh lá, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, water-clear LED

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

Led Matrix 8x8 Đỏ Xanh Lá Dương Chung 3.0mm RG-1088BS

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 5.0mm R2088BS

Đỏ, 5mm dot size, 8x8, 60x60mm, water-clear LED

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 5.0mm R2088BS

2088RGB-5 LED Matrix 8x8 RGB Dương Chung 5.0mm

LED matrix 8x8 RGB, size: 60x60mm, anode chung

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 84 Cái

2088RGB-5 LED Matrix 8x8 RGB Dương Chung 5.0mm
Chat