LED 7 Đoạn (67)

List product List gallery
LED 7 đoạn là thiết bị hiển thị điện tử để hiển thị số. LED 7 đoạn Được sử dụng rộng rãi trong đồng hồ số, đồng hồ đo điện tử, máy tính cá nhân. Cấu tạo: LED 7 đoạn bao gồm 8 LED được kết nối song song để có thể thắp sáng hiển thị số  (0,... Xem thêm
  • LED 7 đoạn là thiết bị hiển thị điện tử để hiển thị số.
  • LED 7 đoạn Được sử dụng rộng rãi trong đồng hồ số, đồng hồ đo điện tử, máy tính cá nhân.

Cấu tạo:

  • LED 7 đoạn bao gồm 8 LED được kết nối song song để có thể thắp sáng hiển thị số  (0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F, ...).
  • Mỗi đoạn (LED) được đánh dấu bởi ký tự từ A tới G.
  • Đoạn thứ tám gọi là “chấm thập phân” (Decimal Point) ký hiệu DP được sử dụng khi hiển thị số không phải là số nguyên

Phân loại LED 7 đoạn:

Dựa vào các cực được nối, có thể phân loại LED 7 đoạn như sau:

  • Loại dương chung (Common Anode): nếu cực dương (anode) của tất cả 8 LED được nối với nhau và các cực âm (cathode) đứng riêng lẻ.
  • Loại âm chung (Common Cathode): nếu cực âm (cathode) của tất cả 8 LED được nối với nhau và các cực dương (anode) đứng riêng lẻ.

Chân ngõ ra

  • LED 7 đoạn có 10 chân, trong đó 8 chân được nối với LED (A, B, C, D, E, F, G, và DP).
  • Tùy vào loại LED 7 đoạn, hai chân giữa được đánh dấu COM hoặc dương chung hoặc âm chung của các LED.
Thu gọn

LED 7 Đoạn 3inch 1 Số Dương Chung 2 Màu Đỏ-Xanh Lá

Đỏ-Xanh lá, Anode chung, 3.0 inch
OEM

180,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 7 Đoạn 0.56inch Vàng 1 Số Âm Chung

Vàng, 1 số 0.56inch, cathode chung

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 236 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Vàng 2 Số Âm Chung

Vàng, 2 số 0.56inch, Cathode chung, 18 chân
OEM

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Vàng 2 Số Dương Chung

Vàng, 2 số 0.56inch, Anode chung
OEM

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 354 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 4 Số Dương Chung

Đỏ, 4 số 0.28inch, Anode chung
OEM

7,700 đ/Cái

Hàng còn: 441 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 4 Số Âm Chung

Đỏ, 4 số 0.28inch, Cathode chung
OEM

7,700 đ/Cái

Hàng còn: 484 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Đỏ, 1 số 0.28inch, Anode chung
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 432 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Đỏ, 1 số 0.28inch, Cathode chung
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 484 Cái

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ Đồng Hồ Dương Chung

Đỏ, hiển thị đồng hồ 0.36inch, anode chung

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 440 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ Đồng Hồ Âm Chung

Đỏ, hiển thị đồng hồ 0.56inch, cathode chung
OEM

7,900 đ/Cái

Hàng còn: 529 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 4 Số Dương Chung

Đỏ, 4 số 0.8inch, Anode chung

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 4 Số Âm Chung

Đỏ, 4 số 0.8inch, Cathode chung

32,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 2 Số Âm Chung

Đỏ, 2 số 0.8inch, Cathode chung

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 2 Số Dương Chung

Đỏ, 2 số 0.8inch, Anode chung

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 166 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 2 Số Âm Chung

Đỏ, 2 số 0.56inch, Cathode chung

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 116 Cái

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 4 Số Dương Chung

Đỏ, 4 số 0.36inch, Anode chung
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 291 Cái

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 4 Số Âm Chung

Đỏ, 4 số 0.36inch, Cathode chung
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 353 Cái

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Dương Chung

Đỏ, 3 số 0.36inch, Anode chung
OEM

6,900 đ/Cái

Hàng còn: 350 Cái

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Âm Chung

Đỏ, 3 số 0.36inch, Cathode chung
OEM

6,900 đ/Cái

Hàng còn: 476 Cái

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Âm Chung

Đỏ, 2 số 0.36inch, Cathode chung
OEM

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 408 Cái

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Dương Chung

Đỏ, 2 số 0.36inch, Anode chung
OEM

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 368 Cái

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Đỏ, 1 số 0.36inch, Cathode chung

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 370 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ Đồng Hồ Âm Chung

Đỏ, hiển thị đồng hồ 0.28inch, cathode chung

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 3 Số Dương Chung

Đỏ, 3 số 0.28inch, anode chung
OEM

6,400 đ/Cái

Hàng còn: 429 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 3 Số Âm Chung

Đỏ, 3 số 0.28inch, Cathode chung
OEM

6,400 đ/Cái

Hàng còn: 494 Cái

LED 7 Đoạn 0.3inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Đỏ, 1 số 0.3inch, Cathode chung
OEM

5,500 đ/Cái

Hết hàng

LED 7 Đoạn 3.0inch Xanh Dương 1 Số Dương Chung

Xanh Dương, 1 số 3.0inch, Anode chung

39,900 đ/Cái

Hàng còn: 86 Cái

LED 7 Đoạn 1.0inch Đỏ Đồng Hồ Dương Chung

Đỏ, hiển thị đồng hồ 1.0inch, Anode chung
OEM

49,500 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

LED 7 Đoạn 1.2inch Xanh Lá 1 Số Âm Chung

Xanh lá, 1 số 1.2inch, Cathode chung
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ Đồng Hồ Dương Chung

Đỏ, hiển thị đồng hồ 0.28inch, Anode chung

9,900 đ/Cái

Hàng còn: 307 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 3 Số Dương Chung

Đỏ, 3 số 0.8inch, Anode chung

16,500 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 3 Số Âm Chung

Đỏ, 3 số 0.8inch, Cathode chung

18,200 đ/Cái

Hết hàng

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Đỏ, 1 số 0.56inch, Anode chung

2,450 đ/Cái

Hàng còn: 7266 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Đỏ, 1 số 0.56inch, Cathode chung

2,450 đ/Cái

Hàng còn: 3888 Cái

LED 7 Đoạn 0.3inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Đỏ, 1 số 0.3inch, Anode chung
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 2 Số Dương Chung

Đỏ, 2 số 0.28inch, Anode chung

5,400 đ/Cái

Hàng còn: 780 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 2 Số Âm Chung

Đỏ, 2 số 0.28inch, cathode chung

5,400 đ/Cái

Hàng còn: 116 Cái

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Đỏ, 1 số 0.36inch, Anode chung
OEM

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 542 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Xanh Lá 1 Số Dương Chung

Xanh Lá, 1 số 0.56inch, Anode chung
OEM

7,700 đ/Cái

Hàng còn: 254 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Dương Chung V1

Đỏ, 1 số 0.56inch, Anode chung
OEM

2,450 đ/Cái

Hàng còn: 213 Cái

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký