Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đế IC Gài ZIF (6)

List product List gallery

Đế IC Gài 40 Chân ZIFS40

Đế IC gài ZIF 40 chân cắm xuyên lỗ

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 436 Cái

Đế IC Gài 40 Chân ZIFS40

Đế IC Gài 32 Chân ZIFS32

Đế IC gài ZIF 32 chân cắm xuyên lỗ

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 149 Cái

Đế IC Gài 32 Chân ZIFS32

Đế IC Gài 28 Chân ZIFS28

Đế IC gài ZIF 28 chân cắm xuyên lỗ

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 140 Cái

Đế IC Gài 28 Chân ZIFS28

Đế IC Gài 24 Chân ZIFS24

Đế IC gài ZIF 24 chân cắm xuyên lỗ

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Đế IC Gài 24 Chân ZIFS24

Đế IC Gài 20 Chân ZIFS20

Đế IC gài ZIF 20 chân cắm xuyên lỗ

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 132 Cái

Đế IC Gài 20 Chân ZIFS20

Đế IC Gài 18 Chân ZIFS18

Đế IC gài ZIF 18 chân cắm xuyên lỗ

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC Gài 18 Chân ZIFS18
Thegioiic live support