Đế IC Gài ZIF (6)

List product List gallery

Đế IC Gài 40 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 408 Cái

Đế IC Gài 40 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Đế IC Gài 32 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 148 Cái

Đế IC Gài 32 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Đế IC Gài 28 Chân ZIF Xuyên Lỗ Thân Hẹp

Khoảng cách chân: 2.54mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 125 Cái

Đế IC Gài 28 Chân ZIF Xuyên Lỗ Thân Hẹp

Đế IC Gài 24 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 478 Cái

Đế IC Gài 24 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Đế IC Gài 20 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 125 Cái

Đế IC Gài 20 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Đế IC Gài 18 Chân ZIF Xuyên Lỗ

Khoảng cách chân: 2.54mm

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC Gài 18 Chân ZIF Xuyên Lỗ
Chat