Đế IC PLCC (7)

List product List gallery

Đế IC PLCC 20 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 20 chân, 1A/250VAC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Đế IC PLCC 20 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 84 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 84 chân, 1A/250VAC

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 179 Cái

 Đế IC PLCC 84 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 68 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 68 chân, 1A/250VAC

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 231 Cái

Đế IC PLCC 68 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 52 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 52 chân, 1A/250VAC

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 182 Cái

Đế IC PLCC 52 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 44 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 44 chân, 1A/250VAC

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 264 Cái

Đế IC PLCC 44 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 32 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 20 chân, 1A/250VAC

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 519 Cái

Đế IC PLCC 32 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 28 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 28 chân, 1A/250VAC

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

Đế IC PLCC 28 Chân Xuyên Lỗ
Chat