Đế IC PLCC (7)

List product List gallery

Đế IC PLCC 20 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 20 chân, 1A/250VAC
OEM

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Đế IC PLCC 20 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 28 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 28 chân, 1A/250VAC
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

Đế IC PLCC 28 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 32 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 20 chân, 1A/250VAC
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 518 Cái

Đế IC PLCC 32 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 44 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 44 chân, 1A/250VAC
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 264 Cái

Đế IC PLCC 44 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 52 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 52 chân, 1A/250VAC
OEM

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 182 Cái

Đế IC PLCC 52 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 68 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 68 chân, 1A/250VAC
OEM

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 231 Cái

Đế IC PLCC 68 Chân Xuyên Lỗ

Đế IC PLCC 84 Chân Xuyên Lỗ

Loại DIP, 84 chân, 1A/250VAC
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 179 Cái

 Đế IC PLCC 84 Chân Xuyên Lỗ
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký