Bộ Chuyển Đổi Chân IC (25)

List product List gallery

Socket Đổi Chân IC SOP20-DIP20 27x24mm

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOP20/16 sang DIP20/16, pitch 1.27mm

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Socket Đổi Chân IC SOP20-DIP20 27x24mm

Socket Đổi Chân IC TSOP48-DIP48 V2

Chuyển TSOP48 sang DIP48, pitch 0.5mm

177,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

Socket Đổi Chân IC TSOP48-DIP48 V2

Socket Đổi Chân IC TQFP32 QFP32-DIP32

Chuyển TQFP32 QFP32 sang DIP32, pitch 0.8mm

259,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Socket Đổi Chân IC TQFP32 QFP32-DIP32

Socket Đổi Chân IC SOP28-DIP28 Xanh Lá

Chuyển TSOP48 sang DIP48, DIP28 sang SOP16 SOP20, pitch 1.27mm

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Socket Đổi Chân IC SOP28-DIP28 Xanh Lá

Đế Đổi Chân SOP16-DIP16

Chuyển SOP/SSOP16 pitch 1.27/0.65mm thành DIP16 pitch 2.54mm, size: 21x15.6mm

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 105 Cái

Đế Đổi Chân SOP16-DIP16

Đế Đổi Chân SOP14-DIP14

Chuyển SOP/SSOP14 pitch 1.27/0.65mm thành DIP14 pitch 2.54mm, size: 17.8x17.8mm

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 366 Cái

Đế Đổi Chân SOP14-DIP14

Đế Đổi Chân QFP32-DIP32

Chuyển QFP32 pitch 0.5/0.85mm thành DIP32 pitch 2.54mm, size: 40.64x20.25mm

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế Đổi Chân QFP32-DIP32

Đế Đổi Chân SOP8-DIP8

Chuyển SOP/SSOP8 pitch 1.27/0.65mm thành DIP8 pitch 2.54mm, size: 12x12mm

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 176 Cái

Đế Đổi Chân SOP8-DIP8

Đế Đổi Chân QFP64-DIP64

Chuyển QFP64/QFN64 pitch 0.5/0.8mm thành DIP64 2.54mm, size: 30.48x30.48mm

5,900 đ/Cái

Hết hàng

Đế Đổi Chân QFP64-DIP64

Bộ 6 Socket Adapter TL866CS

TSOP32/TSOP40/TSOP48 Adapter TL866CS/TL866A USB programmer

539,000 đ/Bộ(6pcs)

Hàng còn: 4 Bộ(6pcs)

Bộ 6 Socket Adapter TL866CS

Socket Đổi Chân IC TSOP56-DIP56

Bộ chuyển đổi chân IC từ TSOP56 sang DIP65

349,000 đ/Cái

Hết hàng

Socket Đổi Chân IC TSOP56-DIP56

Socket Đổi Chân IC PLCC32-DIP32

Bộ chuyển đổi chân IC từ PLCC32 sang DIP32

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Socket Đổi Chân IC PLCC32-DIP32

Socket Đổi Chân IC SOP20-DIP20 35x25mm

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOP20/16 sang DIP20/16, pitch 1.27MM

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Socket Đổi Chân IC SOP20-DIP20 35x25mm

Socket Đổi Chân IC QFP48-DIP48

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP48/LQFP48/QFP48 sang DIP48

289,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Socket Đổi Chân IC QFP48-DIP48

Socket Đổi Chân IC QFP32-DIP32

Chuyển TQFP32 sang DIP32

249,000 đ/Cái

Hết hàng

Socket Đổi Chân IC QFP32-DIP32

Socket Đổi Chân IC PLCC20-DIP20

Chuyển PLCC20 sang DIP20

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Socket Đổi Chân IC PLCC20-DIP20

Socket Đổi Chân IC PLCC44-DIP40

Chuyển PLCC44 sang DIP40

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Socket Đổi Chân IC PLCC44-DIP40

Socket Đổi Chân IC SOP44-DIP44

Chuyển PSOP44/SOP44/SOIC44 sang DIP44, 525mil

179,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Socket Đổi Chân IC SOP44-DIP44

Đế Đổi Chân SOP10-DIP10

Chuyển SOP/SSOP10 pitch 1.27/0.65mm thành DIP10 pitch 2.54mm, size: 12.7x7.63mm

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

Đế Đổi Chân SOP10-DIP10

Đế Đổi Chân SOP28-DIP28

Chuyển SOP/SSOP28 pitch 1.27/0.65mm thành DIP28 pitch 2.54mm, size: 35.5x20.3mm

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Đế Đổi Chân SOP28-DIP28

Socket Đổi Chân IC TSOP48-DIP48

Chuyển TSOP48 sang DIP48, phù hợp Xeltek Superpro

249,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Socket Đổi Chân IC TSOP48-DIP48

Socket Đổi Chân IC QFP44-DIP40

Chuyển TQFP44/QFP44 sang DIP40

249,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Socket Đổi Chân IC QFP44-DIP40

Socket Đổi Chân IC SOP28-DIP28

Chuyển SOIC/SOP28 sang DIP28

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Socket Đổi Chân IC SOP28-DIP28

Socket Đổi Chân IC SOP16-DIP16

Chuyển SOIC/SOP16 sang DIP16

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Socket Đổi Chân IC SOP16-DIP16

Socket Đổi Chân IC SOP8-DIP8

Chuyển SOIC/SOP8 sang DIP8

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Socket Đổi Chân IC SOP8-DIP8
Chat