Phone

(28)3896.8699-0972924961

Bộ Chuyển Đổi Chân IC (22)

List product List gallery

SSOP16-DIP16 PCB Converter

Đế PCB IC socket SSOP16 sang DIP16

1,800 đ/Cái

Hết hàng

SSOP16-DIP16 PCB Converter

SSOP14-DIP14 PCB Converter

Đế PCB IC socket SSOP28 sang DIP28

2,800 đ/Cái

Hết hàng

SSOP14-DIP14 PCB Converter

QFP32-DIP32 PCB Converter

PCB chuyển QFP32/QFN32 - DIP64 với pitch 0.65MM và 0.8MM

4,500 đ/Cái

Hết hàng

QFP32-DIP32 PCB Converter

SSOP8-DIP8 PCB Converter

Đế PCB IC socket SSOP sang DIP8, pitch: 0.65mm và 1.27mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

SSOP8-DIP8 PCB Converter

QFP64-DIP64 PCB Converter

PCB chuyển QFP64/QFN64 - DIP64 với pitch 0.5MM và 0.8MM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

QFP64-DIP64 PCB Converter

Bộ 6 Socket Adapter TL866CS

TSOP32/TSOP40/TSOP48 Adapter TL866CS/TL866A USB eprom bios programmer for car

629,000 đ/Bộ(6pcs)

Hàng còn: 1 Bộ(6pcs)

Bộ 6 Socket Adapter TL866CS

TSOP56-DIP56 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TSOP56 sang DIP65

499,000 đ/Cái

Hết hàng

TSOP56-DIP56 Converter

PLCC32-DIP32 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ PLCC32 sang DIP32

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

PLCC32-DIP32 Converter

SOP20-DIP20 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOP20/16 sang DIP20/16, pitch 1.27MM

129,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

SOP20-DIP20 Converter

QFP48-DIP48 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP48/LQFP48/QFP48 to DIP48

399,000 đ/Cái

Hết hàng

QFP48-DIP48 Converter

QFP32-DIP32 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP32 sang DIP32

379,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

QFP32-DIP32 Converter

PLCC20-DIP20 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ PLCC20 sang DIP20

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

PLCC20-DIP20 Converter

PLCC44-DIP40 Converter

Bộ chuyển PLCC44 to DIP40

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

PLCC44-DIP40 Converter

SOP44-DIP44 Converter

Bộ chuyển PSOP44/SOP44/SOIC44 to DIP44, 525mil

219,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

SOP44-DIP44 Converter

SOP10-DIP10 PCB Converter

Đế PCB IC socket SSOP4-28-sang DIP

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 135 Cái

SOP10-DIP10 PCB Converter

SSOP28-DIP28 PCB Converter

Đế PCB IC socket SSOP 4-28 sang DIP28

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

SSOP28-DIP28 PCB Converter

TSOP48-DIP48 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TSOP48 sang DIP48, Xeltek Superpro

399,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

TSOP48-DIP48 Converter

TQFP44-DIP40 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP44 sang DIP40

399,000 đ/Cái

Hết hàng

TQFP44-DIP40 Converter

QFP32-DIP28 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP32 sang DIP28

399,000 đ/Cái

Hết hàng

QFP32-DIP28 Converter

SOP28-DIP28 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOIC/SOP28 sang DIP28

249,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

SOP28-DIP28 Converter

SOP16-DIP16 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOP14/16 sang DIP14/16

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

SOP16-DIP16 Converter

SOP8-DIP8 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOIC/SOP8 sang DIP8

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

SOP8-DIP8 Converter
Thegioiic live support