UART (1)

List product List gallery

CJMCU-750 SC16IS750 Mạch Breakout UART Giao Tiếp I2C SPI

Nguồn: 3.3VDC hoặc 2.5VDC, 64 bytes FIFO (truyền và nhận)
OEM

91,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

CJMCU-750 SC16IS750 Mạch Breakout UART Giao Tiếp I2C SPI
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký