USB To UART/I2C/SPI (1)

List product List gallery

CH341A Module Chuyển Đổi USB To UART/I2C/SPI

Nguồn: 3.3 hoặc 5V

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

CH341A Module Chuyển Đổi USB To UART/I2C/SPI
Chat