UART To RS232/RS458/RS422 (2)

List product List gallery

MAX490 Mạch Chuyển Đổi RS422 To TTL

Nguồn: 5VDC, Chip: MAX490

46,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

MAX490 Mạch Chuyển Đổi RS422 To TTL

YL128 Module Chuyển Đổi UART To RS422

Nguồn: 5VDC, IC: MAC490ESA, LED hiển thị trạng thái

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

YL128 Module Chuyển Đổi UART To RS422
Chat