Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Trụ Đỡ, Đế Cắm LED (3)

List product List gallery

LED Holder

Nhiều kích thước và hình dạng

0 đ/Cái

Hết hàng

LED Holder

LED spacer 5MM25

Đế đỡ LED dài 1.5-50MM, Φ3Φ4Φ5Φ6Φ10

1,000 đ/Gói (5 con)

Hết hàng

LED spacer 5MM25

LED-590

5mm 90 deg. LED Space Support 6x6x9.2mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 899 Cái

LED-590
Live support