Đế Hàn LED, Đế Tản Nhiệt LED (11)

List product List gallery

Đế Hàn LED 4x1W Nhôm V2

LED 4x1W, D=40mm, giúp tản nhiệt

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 131 Cái

Đế Hàn LED 4x1W Nhôm V2

Đế Hàn LED 12x1W Nhôm

LED 12x1W, D=78mm, giúp tản nhiệt

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 103 Cái

Đế Hàn LED 12x1W Nhôm

Đế Hàn LED 9x1W Nhôm

LED 9x1W, D=60mm, giúp tản nhiệt

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Đế Hàn LED 9x1W Nhôm

Đế Hàn LED 1W RGB

LED 1W, 3W RGB, D=20mm, giúp tản nhiệt

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 913 Cái

Đế Hàn LED 1W RGB

Đế Hàn LED 15x1W Nhôm

LED 15x1W, D=90mm, giúp tản nhiệt

9,900 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

Đế Hàn LED 15x1W Nhôm

Đế Hàn LED 7x1W Nhôm

LED 7x1W, D=50mm, giúp tản nhiệt

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

Đế Hàn LED 7x1W Nhôm

Đế Hàn LED 4x1W Nhôm V1

LED 4x1W, D=45mm, giúp tản nhiệt

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 888 Cái

Đế Hàn LED 4x1W Nhôm V1

Đế Hàn LED 5x1W Nhôm V1

LED 5x1W, D=50mm, giúp tản nhiệt

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 161 Cái

Đế Hàn LED 5x1W Nhôm V1

Đế Hàn LED 3x1W Nhôm

LED 3x1W, D=32mm, giúp tản nhiệt

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 578 Cái

Đế Hàn LED 3x1W Nhôm

Đế Hàn LED 5x1W Nhôm V2

LED 5x1W, D=50mm, giúp tản nhiệt

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 874 Cái

Đế Hàn LED 5x1W Nhôm V2

Đế Hàn LED 1x1W Nhôm

LED 1x1W, D=16mm, giúp tản nhiệt

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 998 Cái

Đế Hàn LED 1x1W Nhôm
Chat