Thấu Kính LED LENs (6)

List product List gallery

Thấu Kính 1 LED 120 Độ 20x13mm

Thấu kính chụp LED 1W 3W

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 997 Cái

Thấu Kính 1 LED 120 Độ 20x13mm

Thấu Kính 1 LED 90 Độ 20x13mm

Thấu kính chụp LED 1W 3W

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Thấu Kính 1 LED 90 Độ 20x13mm

Vỏ Chụp LEN 20x14mm

Dùng để chụp LEN loại D: 20mm, H: 14mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 1013 Cái

Vỏ Chụp LEN 20x14mm

Thấu Kính 1 LED 45 Độ 20x13mm

Thấu kính chụp LED 1W 3W

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 923 Cái

Thấu Kính 1 LED 45 Độ 20x13mm

Thấu Kính 1 LED 1W3W

Thấu kính chụp LED 1W, 3W, góc 5, 10, 15, 25, 30, 45, 60, 90, 120 độ

800 đ/Cái

Hàng còn: 3492 Cái

Thấu Kính 1 LED 1W3W

Thấu Kính 3 LED 1W3W 47x13mm

Thấu kính chụp LED loại 3x1W, size: 47x13mm

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 268 Cái

Thấu Kính 3 LED 1W3W 47x13mm
Chat