Thấu Kính LED LENs (4)

List product List gallery

Vỏ Chụp LENs 20x14mm

Dùng để chụp LENs loại D=20mm, H=14mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1015 Cái

Vỏ Chụp LENs 20x14mm

Thấu Kính 1 LED 20x13mm

Thấu kính chụp LED 1W 3W, góc 15, 30, 45, 60, 90, 120 độ

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Thấu Kính 1 LED 20x13mm

Thấu Kính 1 LED 1W3W

Thấu kính chụp LED 1W, 3W, góc 5, 10, 15, 25, 30, 45, 60, 90, 120 độ

800 đ/Cái

Hàng còn: 3546 Cái

Thấu Kính 1 LED 1W3W

Thấu Kính 3 LED 1W3W

Thấu kính chụp LED, loại 3x1W

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 269 Cái

Thấu Kính 3 LED 1W3W
Chat