STMicroelectronics (57)

List product List gallery

STM32F103RCT6 Kit Phát Triển

2 cổng Miniusb, bộ nhớ Flash: 256K, bộ chuyển đổi USB-UART

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Board XNUCLEO STM32 F103RB

MCU: STM32F103RBT6, bộ nhớ: 128kB Flash, 20kB SRAM, giao tiếp: SPI, USART, CAN

428,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Board XNUCLEO STM32 F302R8

MCU: STM32F302R8T6, bộ nhớ: 64kB Flash, 16kB SRAM, giao tiếp: SPI, USART, I2C

405,000 đ/Cái

Hết hàng

Board XNUCLEO STM32 F411RE

MCU: STM32F411RET6, bộ nhớ: 512kB Flash, 128kB SRAM

542,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Board STM32F1 Core103R

MCU: STM32F103RCT6, bộ nhớ: 256kB Flash, 48kB SRAM, giao tiếp: SPI, CAN, USART

282,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F1 Core103V

MCU: STM32F103VET6, bộ nhớ: 512kB Flash, 64kB RAM, giao tiếp: SDIO, FSMC, CAN, SPI

321,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F1 Core107V

MCU: STM32F107VCT6, bộ nhớ: 256kB Flash, 64kB RAM, giao tiếp: I2C, I2S, SPI

341,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F1 Core103Z

MCU: STM32F103ZET6, giao tiếp gỡ lỗi, lập trình JTAG/SWD

341,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F2 Core205R

MCU: STM32F205RBT6, bộ nhớ: 128kB Flash, 64+4kB SRAM

381,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F4 Core405R

MCU: STM32F405RGT6, bộ nhớ: 1MB Flash, 192+4kB SRAM

506,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F4 Core407V

MCU: STM32F407VET6, bộ nhớ: 512kB Flash, 192+4kB SRAM, giao tiếp: I2C, UART, FSMC

442,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F4 Core407Z

MCU: STM32F407ZET6, giao tiếp gỡ lỗi, lập trình JTAG/SWD

502,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F4 Core429I

MCU: STM32F429IGT6, tích hợp: 64M Bit SDRAM

642,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F4 XCore407I

MCU: STM32F407IGT6, bộ nhớ: 1024kB Flash, 192+4kB SRAM, giao tiếp: CAN, SPI, SDIO

794,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Board STM32 Core746I

MCU: STM32F746IGT6, tích hợp 64M Bit SDRAM

597,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32 CoreH743I

MCU: STM32H743IIT6, tích hợp: 64-MBit SDRAM

641,000 đ/Cái

Hết hàng

Board NUCLEO STM32F4 F401RE

MCU: STM32F401RET6, On-board debugger ST-LINK/V2-1

545,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Board NUCLEO STM32F4 F411RE

MCU: STM32F411RET6, On-board debugger ST-LINK/V2-1

472,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Board NUCLEO-64 STM32 L476RG

MCU: STM32L476RGT6, Bộ nhớ Flash 1024kB

407,000 đ/Cái

Hết hàng

Board NUCLEO STM32 F746ZG

Nguồn: 1.7-3.6VDC,1 MB Flash, 320 KB SRAM, giao tiếp: SPI, I2C..

893,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Board NUCLEO STM32 F767ZI

ADC/DAC 12bit, giao tiếp: SPI, I2C, UART

868,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Board NUCLEO STM32 F446ZE

Bộ nhớ Flash 512kB, giao tiếp: UART, SPI, CAN

688,000 đ/Cái

Hết hàng

Board NUCLEO STM32 F429ZI

Tương thích Arduino UNO R3, On-board debugger ST-LINK/V2-1

812,000 đ/Cái

Hết hàng

Board NUCLEO STM32F4 F446RE

Tương thích Arduino UNO R3, On-board debugger ST-LINK/V2-1

447,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Board NUCLEO STM32F1 F103RB

Bộ nhớ flash 128Kb, On-board debugger ST-LINK/V2-1

439,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

STM8S105K4T6 Kit Phát Triển

Nguồn: 3-5.5VDC, giao tiếp: SPI, I2C, 32K FLASH
OEM

53,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F103RCT6 CortexM3 Kít Phát Triển ALIENTEK

128KB FLASH, 20KB SRAM, CortexM3, LCD 2.8inch
OEM

1,047,000 đ/Cái

Hết hàng

N76E003AT20 Kit Phát Triển

Nguồn vào: 2.4~5.5VDC, 18K Flash, 1K RAM
OEM

57,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F401CCU6 Kit Phát Triển

ARM Cortex-M0 32Bit, 64K Flash 8K, SRAM 8MHz
OEM

178,000 đ/Bộ

Hết hàng

Board STM32F4 Open429Z-D

Nguồn: 1.8 - 3.6VDC, giao tiếp: SPI, I2C, UART, CAN, bộ chuyển đổi: ADC 12bit, DAC 12bit

657,000 đ/Cái

Hết hàng

Board STM32F4 Core407I

Chip điều khiển: STM32F103RBT6, Onboard ST-LINK, V2-1 debugger

469,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

STM8S Kit Lora

Nguồn vào: 5-12VDC,thu thập dữ liệu bằng 6 đầu vào, điều khiển thông qua 2 đầu ra
OEM

2,109,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

STM32F051C8T6 Mini Kit

32Khz ứng dụng RTC, giao tiếp: CAN, I2 C, SPI, UART / USART, USB
OEM

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

STM32F103C8T6 ARM Board

Tần số: 72MHz, bộ nhớ Flash 64K, RAM 20K
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

STM32F103VET6 CAN RS485 Board

Nguồn: 2-3.6VDC, Cortex-M3 32-bit RISC, 72MHz,1.25 DMIPS/MHz
OEM

351,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

STM32F103ZET6 CortexM3 Kit Phát Triển

Tần số: 72MHz, SRAM: 64 Kbytes, Điện áp: 2.0~3.6 VDC
OEM

193,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S105C6T6 Kit Phát Triển

Nguồn vào: 2.95~5.5VDC, 32K Flash, 2K RAM, 1K EEPROM
OEM

101,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F051C8T6 Kit Phát Triển

ARM Cortex-M0 32Bit, 64K Flash 8K, SRAM 8MHz
OEM

119,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

STM32F103C8T6 Board V2

MiniUSB, Jtag, Size: 35x60mm
OEM

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

STM32F030F4P6 Module

MicroUSB, input voltage 4.5V-15V, ARM CORTEX-M0
OEM

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký