Board Thực Hành 51, AVR, PIC (6)

List product List gallery

Kit Thí Nghiệm AVR ATMEGA16 ATMEGA32

Điện áp cấp: 5VDC

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Kit Thí Nghiệm AVR ATMEGA16 ATMEGA32

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

Board tích hợp STM/AVR/51, hỗ trợ module WiFi, 2.4Ghz, DS18B20, LCD

299,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

AT89C Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

AT89C Pinout Board Thí Nghiệm

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng Chip ATMEGA16A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

269,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng PIC16F877A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

259,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm
Chat