Phone

(28)3896.8699-0972924961

Board Thực Hành 51, AVR, PIC (8)

List product List gallery

Kit Thí Nghiệm AVR ATMEGA16-32

Kít thí nghiệm AVR Atmega16, Atmega32

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Kit Thí Nghiệm AVR ATMEGA16-32

PIC-40-MINI Kit Học Tập PIC

Nguồn Adapter: 6-12VDC, sử dụng được nhiều loại PIC

395,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC-40-MINI Kit Học Tập PIC

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

Board tích hợp STM/AVR/51, hỗ trợ module WiFi, 2.4Ghz, DS18B20, LCD

299,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

AT89C Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

AT89C Pinout Board Thí Nghiệm

KIT Thực Hành Họ 51 AVR ARM STM32

Gồm module cảm biến, Wifi, LCD

899,000 đ/Bộ

Hết hàng

KIT Thực Hành Họ 51 AVR ARM STM32

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng Chip ATMEGA16A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

299,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng PIC16F877A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

267,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm
Thegioiic live support