Board Thực Hành 51, AVR, PIC (7)

List product List gallery

KIT Nạp Code ATMEGA8 ATMEGA48 ATMEGA88 ATMEGA328P

Đã ráp thành board hoàn chỉnh
OEM

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

KIT Nạp Code ATMEGA8 ATMEGA48 ATMEGA88 ATMEGA328P

Kit Thí Nghiệm Cho Atmega16 Atmega32

Điện áp cấp: 5VDC
OEM

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

Kit Thí Nghiệm Cho Atmega16 Atmega32

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

Board tích hợp STM/AVR/51, hỗ trợ module WiFi, 2.4Ghz, DS18B20, LCD
OEM

299,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C
OEM

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

Kit Thí Nghiệm Họ 8051

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Kit Thí Nghiệm Họ 8051

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng Chip ATMEGA16A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD
OEM

269,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng PIC16F877A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD
OEM

259,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký