Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Board Thực Hành 51, AVR, PIC (7)

List product List gallery

PIC-40-MINI Kit Học Tập PIC

Nguồn Adapter: 6-12VDC, sử dụng được nhiều loại PIC

395,000 đ/Cái

Hết hàng

PIC-40-MINI Kit Học Tập PIC

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

Board tích hợp STM/AVR/51, hỗ trợ module WiFi, 2.4Ghz, DS18B20, LCD

299,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

20,000 đ/Cái

Còn: 37 Cái

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

AT89C Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

45,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

AT89C Pinout Board Thí Nghiệm

KIT Thực Hành Họ 51 AVR ARM STM32

Gồm module cảm biến, Wifi, LCD

899,000 đ/Bộ

Hết hàng

KIT Thực Hành Họ 51 AVR ARM STM32

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng Chip ATMEGA16A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

299,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng PIC16F877A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

267,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm
Thegioiic live support