Quang Trở CdS Cells (2)

List product List gallery

Quang Trở 12mm GL12516

D=12mm 10K/2M Photoresistor

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 266 Cái

Quang Trở 12mm GL12516

GL5528 Quang Trở 5mm

D=5mm 10K/1M Photoresistor

900 đ/Cái

Hàng còn: 1153 Cái

GL5528 Quang Trở 5mm
Chat