Cảm Biến Phản Xạ Phototransistor (2)

List product List gallery

TCRT5000 Cảm Biến Hồng Ngoại Phản Xạ

SENSOR OPTO TRANS 15mm REFL PCB

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 780 Cái

TCRT5000 Cảm Biến Hồng Ngoại Phản Xạ

RPR-220 Thu Phát Hồng Ngoại

Size: 6mm, bước sóng: 800nm

7,900 đ/Cái

Hàng còn: 125 Cái

RPR-220 Thu Phát Hồng Ngoại
Chat