Cảm Biến Khoảng Cách (7)

List product List gallery

VL53L1X Mạch Cảm Biến Khoảng Cách 400cm

Khoảng cách đo: 4~400cm, nguồn 3.3~5VDC

249,000 đ/Cái

Hết hàng

VL53L1X Mạch Cảm Biến Khoảng Cách 400cm

GY-530 VL53L0X Cảm Biến Khoảng Cách Laser

Nguồn: 2.8-5VDC, giao tiếp I2C, khoảng cách đo: <2m

119,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

GY-530 VL53L0X Cảm Biến Khoảng Cách Laser

GP2Y0A21YK0F Cảm Biến Khoảng Cách

Điện áp: 4.5-5.5VDC, analog output, khoảng cách đo: 10-80cm

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

GP2Y0A21YK0F Cảm Biến Khoảng Cách

GP2Y0A710K0F Cảm Biến Khoảng Cách

Nguồn: 4.5-5.5VDC, analog output, khoảng cách đo: 100~550 cm

255,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

GP2Y0A710K0F Cảm Biến Khoảng Cách

GP2Y0A41SK0F Cảm Biến Khoảng Cách Sharp

Khoảng cách đo: 4~30cm, analog output

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

GP2Y0A41SK0F Cảm Biến Khoảng Cách Sharp

GP2Y0A02YK0F Cảm Biến Khoảng Cách

Khoảng cách đo: 20~150 cm, analog output

118,000 đ/Cái

Hàng còn: 66 Cái

GP2Y0A02YK0F Cảm Biến Khoảng Cách

GP2D120X Cảm Biến Khoảng Cách

Khoảng cách đo: 4~30 cm, Sharp, analog output

129,000 đ/Cái

Hết hàng

GP2D120X Cảm Biến Khoảng Cách
Chat