Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cảm Biến Khoảng Cách (6)

List product List gallery

VL53L0X Mạch Cảm Biến Khoảng Cách (ToF) Laser

Nguồn: 2.8~5VDC, giao tiếp I2C, dòng: 20mA, 6uA (standby)

99,000 đ/Cái

Hết hàng

VL53L0X Mạch Cảm Biến Khoảng Cách (ToF) Laser

GP2Y0A21YK0F Cảm Biến Khoảng Cách

Điện áp: 4.5-5.5VDC, analog output, khoảng cách đo: 10-80cm

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

GP2Y0A21YK0F Cảm Biến Khoảng Cách

GP2Y0A710K0F Cảm Biến Khoảng Cách

Nguồn: 4.5-5.5VDC, analog output, khoảng cách đo: 100~550 cm

255,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

GP2Y0A710K0F Cảm Biến Khoảng Cách

GP2Y0A41SK0F Cảm Biến Khoảng Cách Sharp

Khoảng cách đo: 4~30cm, analog output

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

GP2Y0A41SK0F Cảm Biến Khoảng Cách Sharp

GP2Y0A02YK0F Cảm Biến Khoảng Cách

Khoảng cách đo: 20~150 cm, analog output

118,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

GP2Y0A02YK0F Cảm Biến Khoảng Cách

GP2D120X Cảm Biến Khoảng Cách

Khoảng cách đo: 4~30 cm, Sharp, analog output

129,000 đ/Cái

Hết hàng

GP2D120X Cảm Biến Khoảng Cách
Live support