Mạch Cảm Biến Gia Tốc, Con Quay (19)

List product List gallery

GY-9250 Mạch Cảm Biến 9DOF

Chip: MPU9250, nguồn: 3-5VDC, giao tiếp: I2C
OEM

108,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-9250 Mạch Cảm Biến 9DOF

ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc 3 Trục

Nguồn: 3.3-5VDC, giao tiếp: I2C, SPI
OEM

38,000 đ/Cái

Hết hàng

ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc 3 Trục

GY-86 10DOF MPU6050 HMC5883L MS5611

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C
OEM

350,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-86 10DOF MPU6050 HMC5883L MS5611

BMX055 IMU Mạch Cảm Biến 9DOF

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: SPI, I2C
OEM

98,000 đ/Cái

Hết hàng

BMX055 IMU Mạch Cảm Biến 9DOF

RPI-1031 Cảm Biến 4 Góc 4DOF

Nguồn: 5VDC, output: Digital
OEM

35,000 đ/Cái

Hết hàng

RPI-1031 Cảm Biến 4 Góc 4DOF

GY-951 ATMEGA328 ITG3205 ADXL345 HMC5883L

Nguồn: 3-5VDC, giao thức truyền thông nối tiếp
OEM

389,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-951 ATMEGA328 ITG3205 ADXL345 HMC5883L

GY-271 QMC5883L Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size: 15x13mm
OEM

62,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

GY-271 QMC5883L Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-511 LSM303DLHC Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size: 14x20mm
OEM

76,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-511 LSM303DLHC Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-291 ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3~5VDC, giao tiếp I2C/SPI, size 14x19 mm
OEM

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

GY-291 ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-45 MMA8452 Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size 14.5x20.5 mm, độ phân giải 14bit
OEM

39,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-45 MMA8452 Cảm Biến Gia Tốc

GY-61 ADXL335 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, size: 15.7x20.3mm
OEM

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

GY-61 ADXL335 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-50 L3G4200D Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C/SPI
OEM

67,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

GY-50 L3G4200D Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-88 10DOF IMU MPU6050 HMC5883L BMP085

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C
OEM

315,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-88 10DOF IMU MPU6050 HMC5883L BMP085

GY-801 10DOF L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085

Nguồn: 3.3-5VDC, size: 25.8x16.8mm
OEM

309,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

GY-801 10DOF L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085

GY-85 9DOF BMP085 ITG3205 ADXL345 HMC5883L

Nguồn: 3-5VDC, size: 2.2x1.7cm
OEM

169,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

GY-85 9DOF BMP085 ITG3205 ADXL345 HMC5883L

GY-9255 MPU-9255 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc Từ Trường

Size: 15x25mm, giao tiếp I2C, 16bit AD
OEM

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

GY-9255 MPU-9255 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc Từ Trường

GY-273 HMC5883L Mạch Cảm Biến La Bàn Số

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C, dải đo: ± 1,3-8 gauss
OEM

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

GY-273 HMC5883L Mạch Cảm Biến La Bàn Số

GY-87 10DOF MPU6050 QMC5883L BMP180

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, Size: 2.2x1.7cm
InvenSense

299,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

GY-87 10DOF MPU6050 QMC5883L BMP180

GY-521 MPU-6050 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C
InvenSense

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

GY-521 MPU-6050 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký