Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters (28)

List product List gallery

ET8103 Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng DC, đo điện trở, Tụ điện 10nF~60mF

439,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

ET8103 Đồng Hồ Đo Đa Năng

Fluke 18B+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở, tụ điện

2,790,000 đ/Cái

Hết hàng

Fluke 18B+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

Fluke 12E+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở, tụ điện

1,849,000 đ/Cái

Hết hàng

Fluke 12E+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

VC890D Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo áp AC/DC, dòng AC/DC, tụ điện 20,000uF, điện trở, -40~1000°C

339,000 đ/Cái

Hết hàng

VC890D Đồng Hồ Đo Đa Năng

TA8866 Máy Dò Tín Hiệu Điện

Dò tín hiệu điện trong các dây dẫn

399,000 đ/Cái

Hết hàng

TA8866 Máy Dò Tín Hiệu Điện

ZT-S1 Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đồng hồ đo đa năng tự động đổi thang đo

275,000 đ/Cái

Hết hàng

ZT-S1 Đồng Hồ Đo Đa Năng

A6243L Đồng Hồ Đo LC

Đo tụ: 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF, cuộn cảm: 2mH/20mH/200mH/2H/20H

299,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

A6243L Đồng Hồ Đo LC

LC200A Đồng Hồ Đo LC

Nguồn: 5VDC, đo điện dung, cuộn cảm...

729,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

LC200A Đồng Hồ Đo LC

UT603 Đồng Hồ Đo RLC

Đồng hồ đo điện trở, điện dung, điện cảm...

949,000 đ/Cái

Hết hàng

UT603 Đồng Hồ Đo RLC

YX-960TR Đồng Hồ Kim Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở

99,000 đ/Cái

Hết hàng

YX-960TR Đồng Hồ Kim Đa Năng

Vinasemi DT9205A Đồng Hồ Vạn Năng

Đo áp DC/AC, Dòng DC/AC, điện trở, tụ điện 200uF

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Vinasemi DT9205A Đồng Hồ Vạn Năng

Fluke17B+ Đồng Hồ Đo

Áp AC/DC, dòng AC/DC, điện trở, tụ điện 1,000uF, kiểm tra diode, có bảo vệ

2,749,000 đ/Cái

Hết hàng

Fluke17B+ Đồng Hồ Đo

Vinasemi-XL830L Đồng Hồ Đo

Đo áp AC/DC, Đo dòng DC, Đo trở kháng

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 86 Cái

Vinasemi-XL830L Đồng Hồ Đo

DT182 Đồng Hồ Số Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở, kích thước: 100x50x23mm

85,000 đ/Cái

Hết hàng

DT182 Đồng Hồ Số Đa Năng

DT830B Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

DT830B Đồng Hồ Số

YX-360TRN Đồng Hồ Cơ Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, Dòng điện DC, đo điện trở

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

YX-360TRN Đồng Hồ Cơ Đa Năng

EM33D Đồng Hồ Đo Đa Năng ELECALL

Đo điện áp AC/DC, đo dòng DC, đo điện trở

175,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

EM33D Đồng Hồ Đo Đa Năng ELECALL

Pro'sKit MT-1210 Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở, diode

329,000 đ/Cái

Hết hàng

Pro'sKit MT-1210 Đồng Hồ Đo Đa Năng

VC86E Đồng Hồ Đo Đa Năng VICTOR

Đo áp AC/DC, dòng AC/DC, tần số 70Mhz, tụ điện 220,000uF, -40~1000°C

1,199,000 đ/Cái

Hết hàng

VC86E Đồng Hồ Đo Đa Năng VICTOR

VC890C+ Đồ Hồ Đo Đa Năng

Đo áp AC/DC, dòng AC/DC, tụ điện 20,000uF, điện trở, -40~1000°C

389,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

VC890C+ Đồ Hồ Đo Đa Năng

Victor VC830L Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở

169,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Victor VC830L Đồng Hồ Đo Đa Năng

Victor VC921 Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện, đo tần số, size: 80x124mm

249,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Victor VC921 Đồng Hồ Số

Fluke 15B+ Đồng Hồ Đa Năng

Đo áp AC/DC, đo điện AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện

1,988,000 đ/Cái

Hết hàng

Fluke 15B+ Đồng Hồ Đa Năng

YX360TRF Đồng Hồ Kim Đa Năng Japan

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở, tụ điện, made in Japan

795,000 đ/Cái

Hết hàng

YX360TRF Đồng Hồ Kim Đa Năng Japan

VC9805A+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

Áp AC/DC, dòng AC/DC, tần số 20Mhz, cảm kháng 20H, tụ điện 20,000uF, -40~1000°C

749,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

VC9805A+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

AK-9180 Đồng Hồ Số Asaki

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở

119,000 đ/Cái

Hết hàng

AK-9180 Đồng Hồ Số Asaki

Excel DT9205A Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở, tụ điện

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Excel DT9205A Đồng Hồ Đo Đa Năng

UT33D Đồng Hồ Đa Năng Uni-T

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện

229,000 đ/Cái

Hết hàng

UT33D Đồng Hồ Đa Năng Uni-T
Chat