Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đồng Hồ Đo Đa Năng, Multimeters (33)

List product List gallery

A6243L Đồng Hồ Đo LC

Đo tụ: 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF, cuộn cảm: 2mH/20mH/200mH/2H/20H

299,000 đ/Cái

Hết hàng

A6243L Đồng Hồ Đo LC

LC200A Đồng Hồ Đo LC

Nguồn: 5VDC, đo điện dung, cuộn cảm...

729,000 đ/Cái

Hết hàng

LC200A Đồng Hồ Đo LC

UT603 Đồng Hồ Đo RLC

Đồng hồ đo điện trở, điện dung, điện cảm...

949,000 đ/Cái

Hết hàng

UT603 Đồng Hồ Đo RLC

YX-960TR Đồng Hồ Kim

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở

115,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

YX-960TR Đồng Hồ Kim

Vinasemi DT-9205A Đồng Hồ Đo

Đo áp DC/AC, Dòng DC/AC, điện trở, tụ điện

129,000 đ/Cái

Hết hàng

Vinasemi DT-9205A Đồng Hồ Đo

Fluke17B+ Đồng Hồ Đo

Đo áp AC/DC, đo điện AC/DC, điện trở, nhiệt độ, đo tụ

2,850,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

Fluke17B+ Đồng Hồ Đo

Vinasemi-830 Đồng Hồ Đo

Đo áp AC/DC, Đo dòng DC, Đo trở kháng

95,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

Vinasemi-830 Đồng Hồ Đo

EM15A Đồng Hồ Đo ELECALL

Đo áp AC/DC, đo dòng AC/DC, điện trở, tụ điện

349,000 đ/Cái

Hết hàng

EM15A Đồng Hồ Đo ELECALL

DT182 Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở, kích thước: 100x50x23mm

150,000 đ/Cái

Hết hàng

DT182 Đồng Hồ Số

DT830B Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở

75,000 đ/Cái

Còn: 38 Cái

DT830B Đồng Hồ Số

TY-T-26A Ampe Kìm

Kìm đo Ampe, Đo dòng AC, đo điện áp AC/DC, đo điện trở, đo nhiệt độ

559,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

TY-T-26A Ampe Kìm

YX-360TRN Đồng Hồ Cơ

Đo điện áp AC/DC, Dòng điện DC, điện trở, đo điện trở

115,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

YX-360TRN Đồng Hồ Cơ

ELECALL EM201 Đồng Hồ Ampe Kẹp

Đo điện áp AC/DC, đo Dòng AC/DC, đo điện trở

549,000 đ/Cái

Hết hàng

ELECALL EM201 Đồng Hồ Ampe Kẹp

ELECALL EM33D Đồng Hồ Đo

Đo điện áp AC/DC, đo dòng DC, đo điện trở

187,000 đ/Cái

Còn: 48 Cái

ELECALL EM33D Đồng Hồ Đo

DT-9205M Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp DC/AC, dòng điện DC/AC, tụ điện, điện trở

179,000 đ/Cái

Hết hàng

DT-9205M Đồng Hồ Đo Đa Năng

Pro'sKit MT-1210 Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở, diode

269,000 đ/Cái

Hết hàng

Pro'sKit MT-1210 Đồng Hồ Đo Đa Năng

VICTOR 86B Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện, đo tần số, đo nhiệt độ

769,000 đ/Cái

Hết hàng

VICTOR 86B Đồng Hồ Đo Đa Năng

VC890C+ Đồ Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp DC/AC, Đo dòng điện, đo tụ, đo cuộn cảm, đo omh, đo nhiệt độ

367,000 đ/Cái

Hết hàng

VC890C+ Đồ Hồ Đo Đa Năng

VICTOR VC830L Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở

189,000 đ/Cái

Hết hàng

VICTOR VC830L Đồng Hồ Đo Đa Năng

Victor VC921 Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện, đo tần số

289,000 đ/Cái

Còn: 11 Cái

Victor VC921 Đồng Hồ Số

FLUKE-179/EDA2 Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, dòng điện AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện, tần số, nhiệt độ

9,499,000 đ/Cái

Hết hàng

FLUKE-179/EDA2 Đồng Hồ Số

Fluke 117C Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện, tần số

4,650,000 đ/Cái

Hết hàng

Fluke 117C Đồng Hồ Số

Fluke 115 Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, dòng điện AC/Dc,đo điện trở, tần số, tụ điện

4,390,000 đ/Cái

Hết hàng

Fluke 115 Đồng Hồ Số

Fluke 107 Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện

3,299,000 đ/Cái

Hết hàng

Fluke 107 Đồng Hồ Đo Đa Năng

Fluke 15B+ Đồng Hồ Đa Năng

Đo áp AC/DC, đo điện AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện

1,988,000 đ/Cái

Hết hàng

Fluke 15B+ Đồng Hồ Đa Năng

Fluke 101 Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện, tần số

960,000 đ/Cái

Hết hàng

Fluke 101 Đồng Hồ Đo Đa Năng

YX360TRF Đồng Hồ Kim

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở, tụ điện

795,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

YX360TRF Đồng Hồ Kim

Multimeter YX-360TRE Đồng Hồ Kim

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở

199,000 đ/Cái

Hết hàng

Multimeter YX-360TRE Đồng Hồ Kim

VC9805A+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, dòng điện AC/DC, Tần số, cuộn cảm, tụ điện

699,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

VC9805A+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

AK-9180 Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở

125,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

AK-9180 Đồng Hồ Số

Excel-DT9205A Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở, tụ điện

139,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

Excel-DT9205A Đồng Hồ Đo Đa Năng

TY3266TD Ampe Kìm

Kìm đo Ampe, Đo dòng AC, đo điện áp AC/DC, đo điện trở, đo tần số, đo nhiệt độ

589,000 đ/Cái

Hết hàng

TY3266TD Ampe Kìm

UT33D Đồng Hồ Vạn Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện

249,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

UT33D Đồng Hồ Vạn Năng
Thegioiic live support