Bánh Răng Trụ (63)

List product List gallery

XL50 Bánh Răng Trục 10mm

50 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

189,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

XL50 Bánh Răng Trục 10mm

Bánh Răng 2GT 20 Răng Trục 6mm

20 răng, rãnh 7mm, ốc M3x2
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Bánh Răng 2GT 20 Răng Trục 6mm

Bánh Răng Đôi 2GT-20 20 Răng Rãnh 9mm Trục 8mm

20 răng, ốc M3x2
OEM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

Bánh Răng Đôi 2GT-20 20 Răng Rãnh 9mm Trục 8mm

XL65 Bánh Răng 65 Răng

65 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

249,000 đ/Cái

Hết hàng

XL65 Bánh Răng 65 Răng

Bánh Răng 5M30-BF 30 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2
OEM

75,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M30-BF 30 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 5M25-BF 25 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2
OEM

71,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M25-BF 25 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 5M20-BF 20 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2
OEM

68,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M20-BF 20 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 5M16-BF 16 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2
OEM

64,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M16-BF 16 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 5M10-BF 10 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2
OEM

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M10-BF 10 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 2GT 35 Răng

35 răng, rãnh 2.0mm, ốc M4x2
OEM

106,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 2GT 35 Răng

Bánh Răng 2GT 30 Răng

30 răng, rãnh 2.0mm, ốc M4x2
OEM

34,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 2GT 30 Răng

Bánh Răng 2GT 25 Răng

25 răng, rãnh 2.0mm, ốc M4x2
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 2GT 25 Răng

Bánh Răng 2GT 24 Răng

24 răng, rãnh 6.5mm, ốc M4x2
OEM

23,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 2GT 24 Răng

XL80 Bánh Răng 80 Răng

80 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

393,000 đ/Cái

Hết hàng

XL80 Bánh Răng 80 Răng

XL75 Bánh Răng 75 Răng

75 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

366,000 đ/Cái

Hết hàng

XL75 Bánh Răng 75 Răng

XL70 Bánh Răng 70 Răng

70 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

339,000 đ/Cái

Hết hàng

XL70 Bánh Răng 70 Răng

XL55 Bánh Răng 55 Răng

55 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

258,000 đ/Cái

Hết hàng

XL55 Bánh Răng 55 Răng

XL45 Bánh Răng 45 Răng Lỗ Trục 8mm

45 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

150,000 đ/Cái

Hết hàng

XL45 Bánh Răng 45 Răng Lỗ Trục 8mm

Bánh Răng 5M12-BF 12 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2
OEM

60,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M12-BF 12 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

XL35 Bánh Răng 35 Răng

35 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

139,000 đ/Cái

Hết hàng

XL35 Bánh Răng 35 Răng

XL25 Bánh Răng 25 Răng

25 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

96,000 đ/Cái

Hết hàng

XL25 Bánh Răng 25 Răng

XL40 Bánh Răng Trục 17mm

40 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

180,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

XL40 Bánh Răng Trục 17mm

Bánh Răng 2GT 60 Răng Trục 5mm

60 răng, rãnh 2.0mm, ốc M3x2
OEM

80,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 2GT 60 Răng Trục 5mm

Bánh Răng Đồng MK8 40 Răng Lỗ Trục 5mm

Bước răng: 0.6mm, kích thước: 11x11mm
OEM

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng Đồng MK8 40 Răng Lỗ Trục 5mm

Bánh Răng Đồng MK8 26 Răng Lỗ Trục 5mm

Bước răng: 0.8mm, kích thước: 11x11mm
OEM

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng Đồng MK8 26 Răng Lỗ Trục 5mm

XL45 Bánh Răng 45 Răng Lỗ Trục 10mm

45 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2
OEM

150,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

XL45 Bánh Răng 45 Răng Lỗ Trục 10mm

Bánh Răng Đôi 2GT-20 20 Răng Rãnh 9mm Trục 5mm

20 răng, ốc M3x2
OEM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Bánh Răng Đôi 2GT-20 20 Răng Rãnh 9mm Trục 5mm

1M15T-6.35 Bánh Răng 15 Răng Bước Răng 1mm Lỗ 6mm

Số răng: 15, lỗ trục: 6.35mm, bước răng: 1mm, ốc: M4x2
OEM

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

1M15T-6.35 Bánh Răng 15 Răng Bước Răng 1mm Lỗ 6mm

1M20T-20 Bánh Răng 20 Răng Bước Răng 1mm

Số răng: 20, bước răng: 1mm, ốc: M4x2
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

1M20T-20 Bánh Răng 20 Răng Bước Răng 1mm

1M15T-8 Bánh Răng 15 Răng Bước Răng 1mm Lỗ 8mm

Số răng: 15, lỗ trục: 8mm, bước răng: 1mm, ốc: M4x2
OEM

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

1M15T-8 Bánh Răng 15 Răng Bước Răng 1mm Lỗ 8mm

20T-BF16-H10 Bánh Răng 20 Răng Rãnh 16mm Trục 10mm

20 răng, bước 5mm, ốc 2xM5
OEM

95,000 đ/Cái

Hết hàng

20T-BF16-H10 Bánh Răng 20 Răng Rãnh 16mm Trục 10mm

Bánh Răng 5M15-AF 15 Răng Rãnh 16

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M5x2
OEM

65,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M15-AF 15 Răng Rãnh 16

Bánh Răng 5M20-AF 20 Răng Rãnh 16 Trục 10mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: 2xM5
OEM

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Bánh Răng 5M20-AF 20 Răng Rãnh 16 Trục 10mm

Bánh Răng Đồng 30 Răng Bước 0.5 Lỗ 6mm

30 răng, lỗ 6mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
OEM

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Bánh Răng Đồng 30 Răng Bước 0.5 Lỗ 6mm

Bánh Răng Đồng 30 Răng Bước 0.5 Lỗ 5mm

30 răng, lỗ 5mm, bước răng: 0.5mm, ốc M3x1
OEM

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

Bánh Răng Đồng 30 Răng Bước 0.5 Lỗ 5mm

1M60T Bánh Răng 60 Răng Bước 1mm

60 răng, ốc M4x3, bước răng: 1mm
OEM

118,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

1M60T Bánh Răng 60 Răng Bước 1mm

1M50T Bánh Răng 50 Răng Bước 1mm

50 răng, ốc M4x2, bước răng: 1mm
OEM

98,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

1M50T Bánh Răng 50 Răng Bước 1mm

1M40T Bánh Răng 40 Răng Bước 1mm

40 răng, ốc M4x3, bước răng: 1mm
OEM

78,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

1M40T Bánh Răng 40 Răng Bước 1mm

1M30T Bánh Răng 30 Răng Bước 1mm

30 răng, ốc M4x3, bước răng: 1mm
OEM

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

1M30T Bánh Răng 30 Răng Bước 1mm

1M20T Bánh Răng 20 Răng Bước 1mm

20 răng, ốc M4x2, bước răng: 1mm
OEM

38,000 đ/Cái

Hết hàng

1M20T Bánh Răng 20 Răng Bước 1mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký