Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Băng Keo (30)

List product List gallery

SPT-10030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=100mm, Dài=30M

209,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-10030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-7030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=70mm, Dài=30M

149,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-7030 Băng Keo Chịu Nhiệt

EMI-6020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 60mm, Dài 20m

310,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 11 Cuộn

EMI-6020 Băng Keo Đồng

EMI-5020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 50mm, Dài 20m

259,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 10 Cuộn

EMI-5020 Băng Keo Đồng

EMI-4020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 40mm, Dài 20m

199,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 13 Cuộn

EMI-4020 Băng Keo Đồng

EMI-3520 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 35mm, Dài 20m

179,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 20 Cuộn

EMI-3520 Băng Keo Đồng

EMI-3020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 30mm, Dài 20m

169,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 19 Cuộn

EMI-3020 Băng Keo Đồng

EMI-2520 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 25mm, Dài 20m

129,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 29 Cuộn

EMI-2520 Băng Keo Đồng

EMI-2020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 20mm, Dài 20m

99,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 26 Cuộn

EMI-2020 Băng Keo Đồng

EMI-1520 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 15mm, Dài 20m

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 31 Cuộn

EMI-1520 Băng Keo Đồng

EMI-1220 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 12mm, Dài 2m

65,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 19 Cuộn

EMI-1220 Băng Keo Đồng

EMI-1020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 10mm, Dài 20m

52,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 8 Cuộn

EMI-1020 Băng Keo Đồng

EMI-0820 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 08mm, Dài 20m

42,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 40 Cuộn

EMI-0820 Băng Keo Đồng

EMI-0620 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 6mm, Dài 20m

35,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 43 Cuộn

EMI-0620 Băng Keo Đồng

EMI-0520 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 5mm, Dài 20m

29,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 17 Cuộn

EMI-0520 Băng Keo Đồng

EMI-0320 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 3mm, Dài 20m

21,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 22 Cuộn

EMI-0320 Băng Keo Đồng

Băng Keo Điện Nano

Băng keo quấn thương hiệu Nano

5,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 12 Cuộn

Băng Keo Điện Nano

SPT-0530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=5mm, Dài=30M

14,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 80 Cuộn

SPT-0530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-0830 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=8mm, Dài=30M

16,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 94 Cuộn

SPT-0830 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-1030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=10mm, Dài=30M

18,500 đ/Cuộn

Hàng còn: 58 Cuộn

SPT-1030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-1530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=15mm, Dài=30M

29,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 80 Cuộn

SPT-1530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-2030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=20mm, Dài=30M

33,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 29 Cuộn

SPT-2030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-2530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=25mm, Dài=30M

59,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 46 Cuộn

SPT-2530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-3030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=30mm, Dài=30M

69,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 48 Cuộn

SPT-3030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-3530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=35mm, Dài=30M

79,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 49 Cuộn

SPT-3530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-4030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=40mm, Dài=30M

89,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 49 Cuộn

SPT-4030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-4530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, W=45mm, Length=30M

99,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 50 Cuộn

SPT-4530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-5030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=50mm, Dài=30M

107,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 36 Cuộn

SPT-5030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-5530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=55mm, Dài=30M

119,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 50 Cuộn

SPT-5530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-6030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=60mm, Dài=30M

129,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 48 Cuộn

SPT-6030 Băng Keo Chịu Nhiệt
Live support