Băng Keo Đồng (14)

List product List gallery

Băng Keo Đồng Rộng 60mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 60mm, Dài 20m
OEM

310,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 5 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 60mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 50mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 50mm, Dài 20m
OEM

259,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 8 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 50mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 40mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 40mm, Dài 20m
OEM

199,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 12 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 40mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 35mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 35mm, Dài 20m
OEM

179,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 19 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 35mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 30mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 30mm, Dài 20m
OEM

169,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 18 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 30mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 25mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 25mm, Dài 20m
OEM

129,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 28 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 25mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 20mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 20mm, Dài 20m
OEM

99,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 23 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 20mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 15mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 15mm, Dài 20m
OEM

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 31 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 15mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 12mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 12mm, Dài 2m
OEM

65,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 18 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 12mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 10mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 10mm, Dài 20m
OEM

52,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 13 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 10mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 8mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 8mm, Dài 20m
OEM

42,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 37 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 8mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 6mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 6mm, Dài 20m
OEM

35,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 13 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 6mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 5mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 5mm, Dài 20m
OEM

29,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 13 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 5mm Dài 20m

Băng Keo Đồng Rộng 3mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 3mm, Dài 20m
OEM

21,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 9 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 3mm Dài 20m
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký