Băng Keo Chịu Nhiệt (15)

List product List gallery

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 100mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=100mm, Dài=30M

209,000 đ/Cuộn

Hết hàng

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 100mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 70mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=70mm, Dài=30m

149,000 đ/Cuộn

Hết hàng

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 70mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 5mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=5mm, Dài=30M

14,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 58 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 5mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 8mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=8mm, Dài=30M

16,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 93 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 8mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 10mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=10mm, Dài=30M

18,500 đ/Cuộn

Hàng còn: 36 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 10mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 15mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=15mm, Dài=30M

29,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 76 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 15mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 20mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=20mm, Dài=30M

33,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 1 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 20mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 25mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=25mm, Dài=30M

59,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 44 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 25mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 30mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=30mm, Dài=30M

69,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 43 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 30mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 35mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=35mm, Dài=30M

79,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 49 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 35mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 40mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=40mm, Dài=30M

89,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 47 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 40mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 45mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, W=45mm, Dài=30M

99,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 49 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 45mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 50mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=50mm, Dài=30M

107,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 31 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 50mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 55mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=55mm, Dài=30M

119,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 50 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 55mm Dài 30m

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 60mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=60mm, Dài=30M

129,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 46 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 60mm Dài 30m
Chat