Phone

(28)3896.8699-0972924961

AVR Atmel
 • No image
  Điều khiển LCD 16×02 (AVR) le_hieu_29 | 19/03/2012 0 1769
  Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện viết một chương trình đơn giản điều khiển hoạt động của LCD sử dụng vi điều khiển AVR.
 • DENON AVR-1912 - THÂN THIỆN VỚI ỨNG DỤNG MẠNG
  DENON AVR-1912 - THÂN THIỆN VỚI ỨNG DỤNG MẠNG le_hieu_29 | 19/03/2012 0 3750
  Dù chậm hơn thị trường các nước, nhưng cuối cùng ampli receiver Denon phiên bản năm 2012 cũng đã có mặt tại Việt Nam.
 • No image
  Tổng Hợp Về Vi Điều Khiển AVR le_hieu_29 | 19/03/2012 0 16254
  Tìm hiểu về Vi Điều Khiển AVR
 • No image
  Project mẫu PIC (phần 2) le_hieu_29 | 19/03/2012 0 2399
  15.Chương trình nhận dữ liệu từ cổng nối tiếp và hiển thị ra portC có tốc độ Baud là 9600. Sơ đồ mạch điện:  &n
 • No image
  Project mẫu AVR (phần 2) le_hieu_29 | 19/03/2012 0 2143
  13.Pulse period by timer1 Sơ đồ mạch điện:                 &nbsp
 • No image
  Project mẫu AVR (phần 2) le_hieu_29 | 19/03/2012 0 1825
  13.Pulse period by timer1 Sơ đồ mạch điện:                 &nbsp
 • No image
  Project mẫu AVR (phần 1) le_hieu_29 | 19/03/2012 0 2285
  1.Đèn LED nhấp nháy 1s.   Sơ đồ mạch điện:              &nb
 • No image
  VI ĐIỀU KHIỂN AVR le_hieu_29 | 19/03/2012 0 3359
  I. Phần mềm lập trình họ vi điều khiển AVR. Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ C hoặc ASM để lập trình cho vi điề
Phản Hồi Mới
  Đang tải...
Thegioiic live support