Shield Điều Khiển Động Cơ (4)

List product List gallery

TP6612FNG ESP8266 NodeMCU LUA Điều Khiển Động Cơ

Nguồn(VM): 15VDC(max), dòng đỉnh: 3.2A, size: 27x25mm

59,000 đ/Cái

Hết hàng

TP6612FNG ESP8266 NodeMCU LUA Điều Khiển Động Cơ

L293D Mạch Điều Khiển Động Cơ 1.2A Arduino

Hỗ trợ Arduino Mega2560, UNO, dòng: 1.2A, Size: 6.9x4.8 cm

31,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

L293D Mạch Điều Khiển Động Cơ 1.2A Arduino

L298P Mạch Điều Khiển Động Cơ 4A Arduino

Nguồn: 5~12VDC, dòng: 2A/kênh, 4A(max)

166,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

L298P Mạch Điều Khiển Động Cơ 4A Arduino

L298P Mạch Điều Khiển Động Cơ 4A Arduino Buzzer

Nguồn: 5~12VDC, dòng: 2A/kênh, 4A(max)

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

L298P Mạch Điều Khiển Động Cơ 4A Arduino Buzzer
Chat