Real Time Clocks (9)

List product List gallery

DS1307

IC RTC SERIAL 512K 8-DIP

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 71 Cái

DS1307

PCF8563T

Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar I²C, 2-Wire Serial 8-SOIC

5,000 đ/Cái

Hết hàng

PCF8563T

DS3231SN

Real Time Clock Integrated RTC/TCXO/Crystal

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 123 Cái

DS3231SN

DS1307-CN

IC RTC SERIAL 512K 8-DIP

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 187 Cái

DS1307-CN

DS1307Z+

Code: DS1307Z+, IC RTC SERIAL 512K 8-SOIC

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

DS1307Z+

DS1307Z

IC RTC SERIAL 512K 8-SOIC

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 203 Cái

DS1307Z

DS1302z+

IC TIMEKEEPER W/CHARGER 8-SOIC

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

DS1302z+

M48T59Y-70PC1

IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28DIP

80,000 đ/Cái

Hết hàng

M48T59Y-70PC1

M48Z35Y-70P1

ZEROPOWER 256K SRAM, STsemi

398,000 đ/Cái

Hết hàng

M48Z35Y-70P1
Chat