Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Real Time Clocks (8)

List product List gallery

PCF8563T

Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar I²C, 2-Wire Serial 8-SOIC

5,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

PCF8563T

DS3231SN

Real Time Clock Integrated RTC/TCXO/Crystal

25,000 đ/Cái

Còn: 183 Cái

DS3231SN

DS1307

IC RTC SERIAL 512K 8-DIP

5,000 đ/Cái

Còn: 70 Cái

DS1307

DS1307Z+

IC RTC SERIAL 512K 8-SOIC

15,000 đ/Cái

Còn: 57 Cái

DS1307Z+

DS1307Z

IC RTC SERIAL 512K 8-SOIC

5,000 đ/Cái

Còn: 331 Cái

DS1307Z

DS1302z+

IC TIMEKEEPER W/CHARGER 8-SOIC

25,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

DS1302z+

M48T59Y-70PC1

IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28DIP

80,000 đ/Cái

Hết hàng

M48T59Y-70PC1

M48Z35Y-70P1

ZEROPOWER 256K SRAM, STsemi

398,000 đ/Cái

Hết hàng

M48Z35Y-70P1
Thegioiic live support