Cảm Ứng Mực Chất Lỏng (1)

List product List gallery

WLS Cảm Biến Mực Nước

Áp suất làm việc: 1Mpa (Max: 5Mpa), Nguồn điều chỉnh: 220VDC

86,000 đ/Cái

Hết hàng

WLS Cảm Biến Mực Nước
Chat