Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cảm Biến Vật Cản (4)

List product List gallery

CDM324 Microwave Radar Sensor

Tần số: 24GHz, nguồn: 5.5VDC, size: 25x25x7 mm

182,000 đ/Cái

Hết hàng

CDM324 Microwave Radar Sensor

HB100 Cảm Biến Vật Cản Rada 10,525 GHz

Nguồn: 5V; Tần số truyền: 10,525 GHz; Khoảng cách phát hiện >20m

83,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

HB100 Cảm Biến Vật Cản Rada 10,525 GHz

E18-D80NK Cảm Biến Vật Cản

Bằng hồng ngoại, Ngưỡng phát hiện 3~80cm

71,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

E18-D80NK Cảm Biến Vật Cản

E18-D50NK Cảm Biến Vật Cản

Bằng hồng ngoại, Ngưỡng phát hiện 3~50cm

72,000 đ/Cái

Hàng còn: 83 Cái

E18-D50NK Cảm Biến Vật Cản
Live support