Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E2E-X10ME1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 10MM DC3W-NO
0 đ/Cái
E2E-X5ME1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M12 5MM DC3W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X2MF1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M8 2MM DC3W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X7D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 7MM SHIELD
232,000 đ/Cái
E2E-X14MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 14MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X8MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M12 8MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X4MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M8 4MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X3D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M12 NPN 12-24V
232,000 đ/Cái

Biến Áp Điều Khiển (3)

List product List gallery

YHDC-SGS-D4721-101

Driver transformer for IBGT/MOS

159,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

YHDC-SGS-D4721-101

Biến Thế Điều Khiển EE/EI

Dòng biến áp Mã số: EE-25 / EI-28

0 đ/Cái

Hết hàng

Biến Thế Điều Khiển EE/EI

Biến Thế Điều Khiển EI/EE-19

Mã số: EI/EE-19

0 đ/Cái

Hết hàng

Biến Thế Điều Khiển EI/EE-19
Thegioiic live support