Phone

(28)3896.8699-0972924961

Phản hồi mới
BISS0001

BISS0001

Cảm biến chuyển động, Micro Power PIR Motion Detector IC

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 40 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi 2880 lượt xem ROHS

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
4,000
 Pin Number    Symbol    Description  
 1    A    Retriggerable & non-retriggerable mode select (A=1 : re-triggerable) 
 2    VO   Detector output pin (active high) 
 3    RR1   Output pulse width control (Tx) * See definition below 
 4    RC1   Output pulse width control (Tx) * 
 5    RC2   Trigger inhibit control (Ti) * 
 6    RR2   Trigger inhibit control (Ti) * 
 7    Vss   Ground  
 8    VRF   RESET & voltage reference input (Normally high. Low=reset) 
 9    VC   Trigger disable input (VC >0.2Vdd=enable; Vc<0.2Vdd =disabled) 
 10    IB   Op-amp input bias current setting 
 11    Vdd   Supply voltage 
 12    2OUT   2ndstage Op-amp output 
 13    2IN-   2ndstage Op-amp inverting input 
 14    1IN+   1 st stage Op-amp non-inverting input 
 15    1IN-   1 st stage Op-amp inverting input 
 16    1OUT   1 st stage Op-amp output 
Phản hồi(0)

HdGwkS  

Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Thegioiic live support