Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
EE-SX671R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
0 đ/Cái
EE-SX671A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM L-SLOT TYPE
37,000 đ/Cái
EE-SX671 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT L-SHADE MNT
48,000 đ/Cái
EE-SX670P Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON PNP
42,000 đ/Cái
EE-SX670R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
36,000 đ/Cái
EE-SX670A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT TYPE
40,000 đ/Cái
EE-SX670 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT TYPE
40,000 đ/Cái
Tấm LED 5730 Trắng Ấm 12W 63MM
Nguồn: 36-38.4VDC, dùng LED driver 12x1W, đường kính: 63mm
30,500 đ/Tấm

Xeltek (10)

List product List gallery

SuperPro 7500

Máy nạp rom, Over 59,000 devices, Advanced Universal LAN Programmer

49,490,000 đ/Bộ

Hết hàng

SuperPro 7500

SuperPro 611S

Device list 38,000+, Universal 48-pin driver supports today's most complex devices

13,490,000 đ/Bộ

Hết hàng

SuperPro 611S

SUPERPRO 610P

Device list 32,000+, Universal 48-pin driver supports today's most complex devices

7,700,000 đ/Bộ

Hết hàng

SUPERPRO 610P

SuperPro 6100

98,100+ devices supported from 364 IC Manufacturers, ARM9 32 Bit MCU + Linux for algorithm processing

29,900,000 đ/Bộ

Hết hàng

SuperPro 6100

SuperPro 7000

Support 138 IC manufacturer, 13803 pcs devices.

39,999,000 đ/Cái

Hết hàng

SuperPro 7000

SuperPro 6000

Support 301 IC manufacturer, 85127 pcs devices.

39,999,999 đ/Cái

Hết hàng

SuperPro 6000

SuperPro 501S

Support 227 IC manufacturer, 38279 pcs devices.

14,499,000 đ/Cái

Hết hàng

SuperPro 501S

SUPERPRO 5000

84,000+ supported devices from 299 manufacturers

41,399,000 đ/Cái

Hết hàng

SUPERPRO 5000

SuperPro 5000E

72,000 supported devices from 279 manufacturers

28,250,000 đ/Cái

Hết hàng

SuperPro 5000E

SuperPro-500P

USB Interfaced Ultra-high Device Programmer, devices 31000+

6,379,000 đ/Cái

Hết hàng

SuperPro-500P
Thegioiic live support